Predmet nabave: - Adaptacija krovišta na spomen domu braće Radić-Desno Trebarjevo ( kčbr. 246, k.o. Desno Trebarjevo) sukladno opisu i količinama iz priloženog Troškovnika

Predmet nabave:

ADAPTACIJA KROVIŠTA NA SPOMEN DOMU BRAĆE

RADIĆ-DESNO  TREBARJEVO

U Martinskoj Vesi, 20. srpanj 2018.

POZIV SVIMA

OBAVIJEST - NARODNA KNJIŽNICA I

ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK

U Martinskoj Vesi, 18. srpanj 2018.

OD 16.07.2018. DO 27.07.2018. KORISNICI MOGU PODIZATI 6 JEDINICA KNJIŽNE GRAĐE. ROK POSUDBE 56 DANA KNJIŽNICA NE RADI OD 30.07.2018. DO 31.08.2018. S RADOM POČINJE 01.09.2018. (SUBOTA) OD 8:00 – 13:00 SATI
DOC 1
Jednokratne    novčane    potpore    učenicima    i    studentima    s    područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2018/2019. godinu- Pravo      na   podnošenje   zahtjeva   za   dodjelu   jednokratne   novčane   potpore     imaju: 1. Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne škole 2. Redoviti učenici srednjih škola 3. Redoviti studenti

OBAVIJEST

U Martinskoj Vesi, 16. srpanj 2018.

Udruga    CROCPA    u    suradnji    sa    tvrtkom    CIAK    na    području    Sisačko- moslavačke   županije   organizira   akciju   „Prateći   list“   –   akciju   sakupljanja     ambalažnog      otpada      sredstava   za   zaštitu   bilja.   Akcijom   „Prateći   list“ osiguran    je    besplatan    povrat    prazne    ambalaže    isključivo    korisnicima proizvoda     ovih     tvrtki:     Agroavant,     AgroChem-Maks,     Agroteks,     BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro… Na     području     Sisačko-moslavačke     županije     određene     su     slijedeće lokacije sakupljanja ambalažnog otpada: - Sisak – 16.07.2018., 12.30 - 16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)

„Prateći list“ - Akciju sakupljanja 

ambalažnog  otpada

U Martinskoj Vesi, 05. srpanj 2018.

DOC 1
Poziv    na    dostavu    ponuda    za    predmet    nabave:    Izgradnja    ograde    na groblju   Martinska   Ves.   Rok   za   dostavu      ponuda   je   20.lipnja   2018.   do 09.00   sati.   (neovisno   o   načinu   slanja,   zaprimljeno      na   urudžbenom   da 9.00 sati dana 20.lipnja 2018.). Detalji su u Pozivu. Više u rubrici:

Objavljeno: JEDNOSTAVNA NABAVA-POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTINA

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Radno    vrijeme    Općinske    uprave,    u    periodu    iz    članka    1.    ove    Odluke, određuje se u vremenu od 7,00 sati do 15,00 sati. Članak 3. Od ponedieljka, 03.rujna 2018. godine, radno vrijeme Općinske uprave Općine Martinska Ves ponovno je u vremenu od 7.30 sati do 15.30 sati. 
DOC 1
Poziv   na   dostavu   ponuda   za   predmet   nabave:   Radovi      na   investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2018. Rok za dostavu  ponuda je 19.lipnja 2018. do 09.00 sati. Detalji su u Pozivu. Više u rubrici:

Objavljeno: JEDNOSTAVNA NABAVA-POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTINA

U Martinskoj Vesi, 13. lipanj 2018.

ODLUKU o ljetnom radnom vremenu Općinske

uprave

U Martinskoj Vesi, 13. lipanj 2018.

 OBAVIJEST - JAVNI UVID

U Martinskoj Vesi, 21 svibanj 2018.

Prijedlog      programa      raspolaganja      poljoprivrednim      zemljištem      u vlasništvu RH za Općinu Martinsku Ves Više u rubrici: 

25. GODIŠNJA SKUPŠTINA VATROGASNE    

ZAJEDNICE

 U Martinskoj Vesi, 24 svibanj 2018.

Održana   25.   redovna   skupština   Vatrogasne   zajednice   općine Martinska Ves  

ODLUKA

U Martinskoj Vesi, 17. svibanj 2018.

Odluku o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume
DOC 1

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARTINSKA

VES ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE

U Martinskoj Vesi, 27. veljača 2018.

Javni   uvid   u   nacrt   Plana   gospodarenja   otpadom   Općine   Martinska   Ves za   razdoblje   2018.   –   2023.   godine   održati   će   se   u   periodu   od   27.   veljače 2018. do 28. ožujka 2018. godine Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom  Općine Martinska Ves za… Vidi dokument
DOC 2 DOC 1

III.   IZMJENE   I   DOPUNE   PROSTORNOG   PLANA   UREĐENJA   OPĆINE MARTINSKA VES Detaljnije u dokumentima…

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

Izvješće o  javnoj  raspravi KARTE OBAVIJEST JAVNI NATJEČAJ ODLUKA 2

1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves za proizvodno tehnološke cjeline

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 03. svibanj 2016.

Pozivaju se zainteresirani u uključivanje postupka legalizacije grobnih mjesta u Boku Palanječkom i Setušu. Više u dokumentu desno…

OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA

LEGALIZACIJE GROBLJA U BOKU

PALANJEČKOM I SETUŠU

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

III. Ciljane izmjene i dopune PPOU Općine  Martinska Ves IZVJEŠTAJ

za razdoblje: 1. siječnj 2016 - 31. prosinac 2016.

Izvješatji proračuna, proračunskih i

izvanproračunskih korisnika

Smještena je na k.č. br. 6/1, 7, 18, 19/1 i 20 u k.o. Mahovo zauzima površinu od 128,9962 ha te se po prostornom planu. Više na stranici PODUZETNIČKA ZONA MAHOVO
KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ

Dana     05.     svibnja     2017.     u     Tišini     Erdedskoj     održana     je prezentacija   Idejnog   rješenja   „Most   preko   rijeke   Save   između Tišine     Kaptolske     i     Tišine     Erdedske.     Idejno     rješenje     je prezentirao   mr.sc.   Nijaz   Mujkanović      profesor   s   Građevinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima. Za više o projektu klikni ovdje:

Most preko rijeke Save

između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske

U Martinskoj Vesi, 08. svibanj 2017.

KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ Most preko rijeke Save

Utorak ,   9.   svibnja   2017.    je   u   Trebarjevu   Desnom   u   Domu   "Stjepan   Radić" održano   predstavljanje   idejnog   projekta   “Kulturni   centar   Braće   Radić”. Vrhunski   arhitektonski   projekt   doc.art.   Ivice   Plaveca,   dipl.ing.arh.   koji   će se    izgraditi    u    Desnom    Trebarjevu.    Monumentalni    projekt    koji    svojom veličinom    dostojno    predstavlja    najveće    Hrvatske    sinove    braću    Radić. Sisačko-moslavačka   županija   u   suradnji   s   općinom   Martinska   Ves   kao nositelji   projekta   podupire   izgradnju   muzeja   kao   kulturnog   centra   koji će    istaknuti    njihovu    ulogu    i    djelovanje.    Ovakav    muzej    podići    će    i vrijednst    cijelom    naselju    te    povećati    turističku    ponudu    SMŽ    rekao    je općinski načelnik Stjepan Ivoš dipl. ing.     Više u priloženom videu.

Prezentiran mega projekt “KULTURNI

CENTAR BRAĆE RADIĆ”

U Martinskoj Vesi, 09. svibanj 2017.

FOTO GALERIJA

FOTO GALERIJA 

Sveti Nikola
PREDSTAVLJENA KNJIGA „USPOMENE“ AUTORICE MARIJE JAGATIĆ-NOSALJ
ASFALTIRANJE - DRUGI UGOVOR
KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ
POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
OPĆINA MARTINSKA VES IZ ZRAKA

VIDEO

TJEDAN SA MARTINČICAMA
BOŽIĆNA ČESTITKA IZ MARTINSKE VESI
OPĆINA MARTINSKA VES

PRIZNANJE MARTINČICAMA - 2017.

 VAŽNO! Objavljen:

U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2018.

Javni   natječaj   za   zakup   poljoprivrednog   zemljišta   u   vlasništvu   Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves (k.o. Mahovo, kčbr. 6/1 i 7) Više u rubrici: 

SAZIV 8. SJEDNICA

U Martinskoj Vesi, 06. ožujak 2018.

SAZIVAM 8.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 15. lipanj 2018. godine (srijeda) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati
DOC 1
PREDSJEDNIK  Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf.

OBAVIJEST - Izradite web stranicu ili web

shop pomoću bespovratnih sredstva?

Prijavite se za web vaučere

U Martinskoj Vesi, 07. kolovoz 2018.

Iznos vaučera za mikro i mala poduzeća:     Minimalni iznos vaučera iznosi 15.000,00 HRK     Maksimalni iznos vaučera iznosi 100.000,00 HRK Dobra   vijest:   Plaćaju   izradu   web   stranice,   manje   dobra:   Plaćate   izradu   i šaljete račun, potom vraćaju troškove. Pijave do ponedjeljka, 13.8.2018. Informacije: Tel: 044 544 204, Ana Klarić, Simora d.o.o. 
DOC 1