ODLUKA-ŽUC
Privremeno   se   zatvara   za   sav   promet   županijska   cesta   broj   3120   (Jezero Posavsko    (23041)    -    Martinska    Ves    -    A.    G.    Grada    Siska)    ruta    Desno Željezno     -     Desno     Trebarjevo     radi     izvodenja     izvanrednog     radova. Privremeno   zatvaranje   ceste   vrijedi   od   09.10.2018.g.   do   12.10.2018.g. svakodnevno od 07,30 do 17,00 sati.

ODLUKA - ZATVOREN PROMET

U Martinskoj Vesi, 05. listopad 2018.

Program      raspolaganja      poljoprivrednim      zemljištem      u      vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves VIŠE U RUBRICI:

OBAVIJEST-JAVNI UVID (28.09.-12.10.2018.)

U Martinskoj Vesi, 01. listopad 2018.

PLAN TEHNIČKOG PREGEDA
Plan tehničkog pregleda traktora I traktorskih prikolica

OBAVIJST

U Martinskoj Vesi, 14. rujan 2018.

KUP POSAVINE - 35. međunarodno

vatrogasno natjecanje “KUP POSAVINE”

U Martinskoj Vesi, 25. kolovoz 2018.

DVD     Desno     Trebarjevo     već     35.     puta     uspješno     je     organiziralo međunarodno vatrogasno natjecanje pod nazivom Kup Posavine. Kup   Posavine   je   već   dugi   niz   godina,   po   broju   natjecateljskih   odjeljenja, jedno   od   najposjećenijih   natjecanja   u   Hrvatskoj.   Tradicionalni   termin održavanja Kup Posavine je zadnja subota u kolovozu.
Predmet nabave: - Adaptacija krovišta na spomen domu braće Radić-Desno Trebarjevo ( kčbr. 246, k.o. Desno Trebarjevo) sukladno opisu i količinama iz priloženog Troškovnika

Predmet nabave:

ADAPTACIJA KROVIŠTA NA SPOMEN DOMU BRAĆE

RADIĆ-DESNO  TREBARJEVO

U Martinskoj Vesi, 20. srpanj 2018.

POZIV SVIMA DOC 1
Jednokratne    novčane    potpore    učenicima    i    studentima    s    područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2018/2019. godinu- Pravo      na   podnošenje   zahtjeva   za   dodjelu   jednokratne   novčane   potpore     imaju: 1. Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne škole 2. Redoviti učenici srednjih škola 3. Redoviti studenti

OBAVIJEST

U Martinskoj Vesi, 16. srpanj 2018.

Poziv    na    dostavu    ponuda    za    predmet    nabave:    Izgradnja    ograde    na groblju   Martinska   Ves.   Rok   za   dostavu      ponuda   je   20.lipnja   2018.   do 09.00   sati.   (neovisno   o   načinu   slanja,   zaprimljeno      na   urudžbenom   da 9.00 sati dana 20.lipnja 2018.). Detalji su u Pozivu. Više u rubrici:

Objavljeno: JEDNOSTAVNA NABAVA-POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTINA

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Poziv   na   dostavu   ponuda   za   predmet   nabave:   Radovi      na   investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2018. Rok za dostavu  ponuda je 19.lipnja 2018. do 09.00 sati. Detalji su u Pozivu. Više u rubrici:

Objavljeno: JEDNOSTAVNA NABAVA-POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTINA

U Martinskoj Vesi, 13. lipanj 2018.

 OBAVIJEST - JAVNI UVID

U Martinskoj Vesi, 21 svibanj 2018.

Prijedlog      programa      raspolaganja      poljoprivrednim      zemljištem      u vlasništvu RH za Općinu Martinsku Ves Više u rubrici: 

ODLUKA

U Martinskoj Vesi, 17. svibanj 2018.

Odluku o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume
DOC 1

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARTINSKA

VES ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE

U Martinskoj Vesi, 27. veljača 2018.

Javni   uvid   u   nacrt   Plana   gospodarenja   otpadom   Općine   Martinska   Ves za   razdoblje   2018.   –   2023.   godine   održati   će   se   u   periodu   od   27.   veljače 2018. do 28. ožujka 2018. godine Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom  Općine Martinska Ves za… Vidi dokument
DOC 2 DOC 1

III.   IZMJENE   I   DOPUNE   PROSTORNOG   PLANA   UREĐENJA   OPĆINE MARTINSKA VES Detaljnije u dokumentima…

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

Izvješće o  javnoj  raspravi KARTE OBAVIJEST JAVNI NATJEČAJ ODLUKA 2

1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves za proizvodno tehnološke cjeline

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 03. svibanj 2016.

Pozivaju se zainteresirani u uključivanje postupka legalizacije grobnih mjesta u Boku Palanječkom i Setušu. Više u dokumentu desno…

OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA

LEGALIZACIJE GROBLJA U BOKU

PALANJEČKOM I SETUŠU

U Martinskoj Vesi, 10. studeni 2016.

III. Ciljane izmjene i dopune PPOU Općine  Martinska Ves IZVJEŠTAJ

za razdoblje: 1. siječnj 2016 - 31. prosinac 2016.

Izvješatji proračuna, proračunskih i

izvanproračunskih korisnika

Smještena je na k.č. br. 6/1, 7, 18, 19/1 i 20 u k.o. Mahovo zauzima površinu od 128,9962 ha te se po prostornom planu. Više na stranici PODUZETNIČKA ZONA MAHOVO
KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ

Dana     05.     svibnja     2017.     u     Tišini     Erdedskoj     održana     je prezentacija   Idejnog   rješenja   „Most   preko   rijeke   Save   između Tišine     Kaptolske     i     Tišine     Erdedske.     Idejno     rješenje     je prezentirao   mr.sc.   Nijaz   Mujkanović      profesor   s   Građevinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima. Za više o projektu klikni ovdje:

Most preko rijeke Save

između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske

U Martinskoj Vesi, 08. svibanj 2017.

KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ Most preko rijeke Save

Utorak ,   9.   svibnja   2017.    je   u   Trebarjevu   Desnom   u   Domu   "Stjepan   Radić" održano   predstavljanje   idejnog   projekta   “Kulturni   centar   Braće   Radić”. Vrhunski   arhitektonski   projekt   doc.art.   Ivice   Plaveca,   dipl.ing.arh.   koji   će se    izgraditi    u    Desnom    Trebarjevu.    Monumentalni    projekt    koji    svojom veličinom    dostojno    predstavlja    najveće    Hrvatske    sinove    braću    Radić. Sisačko-moslavačka   županija   u   suradnji   s   općinom   Martinska   Ves   kao nositelji   projekta   podupire   izgradnju   muzeja   kao   kulturnog   centra   koji će    istaknuti    njihovu    ulogu    i    djelovanje.    Ovakav    muzej    podići    će    i vrijednst    cijelom    naselju    te    povećati    turističku    ponudu    SMŽ    rekao    je općinski načelnik Stjepan Ivoš dipl. ing.     Više u priloženom videu.

Prezentiran mega projekt “KULTURNI

CENTAR BRAĆE RADIĆ”

U Martinskoj Vesi, 09. svibanj 2017.

FOTO GALERIJA

FOTO GALERIJA 

Sveti Nikola
PREDSTAVLJENA KNJIGA „USPOMENE“ AUTORICE MARIJE JAGATIĆ-NOSALJ
ASFALTIRANJE - DRUGI UGOVOR
KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ
POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
OPĆINA MARTINSKA VES IZ ZRAKA

VIDEO

TJEDAN SA MARTINČICAMA
BOŽIĆNA ČESTITKA IZ MARTINSKE VESI
OPĆINA MARTINSKA VES

PRIZNANJE MARTINČICAMA - 2017.

 VAŽNO! Objavljen:

U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2018.

Javni   natječaj   za   zakup   poljoprivrednog   zemljišta   u   vlasništvu   Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves (k.o. Mahovo, kčbr. 6/1 i 7) Više u rubrici: