Predmet nabave: - Adaptacija krovišta na spomen domu braće Radić-Desno Trebarjevo ( kčbr. 246, k.o. Desno Trebarjevo) sukladno opisu i količinama iz priloženog Troškovnika

Predmet nabave:

ADAPTACIJA KROVIŠTA NA SPOMEN DOMU BRAĆE

RADIĆ-DESNO  TREBARJEVO

U Martinskoj Vesi, 20. srpanj 2018.

POZIV SVIMA
 Jednostavna nabava 2018.   
TROŠKOVNIK POZIV NA DOSTAVU PONUDE PONUDBENI LIST POZIV SVIMA
2017.
1. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2017.G. IZJAVA - Stjepan Ivoš
Plan nabave
Registar sklopljenih ugovora
Obavijest
2013.
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU II.pdf. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU I.pdf.
2014.
Plan nabave 2014. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU.pdf.
2015.
Plan nabave 2015. POPIS provedenih postupaka 2014.
2015.
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. POPIS PROVEDENIH POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE TIJEKOM 2015. GODINE
2016.
Plan nabave 2016. 1. IZMJENE I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU 2. IZMJENE I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU
 Javna nabava 2018.   
 Jednostavna nabava   
OPĆINA MARTINSKA VES
PLAN NABAVE ZA 2017. PLAN NABAVE ZA 2018. 1. IZMJENE I DOPUNEPLANA NABAVE ZA 2018.G.
Predmet nabave: IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU MARTINSKA VES

Predmet nabave:

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Predmet nabave: Radovi na investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

Predmet nabave:

ODRŽAVANJU POLJSKIH PUTOVA

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Predmet nabave:

I PLAN NABAVE, IZMJENE I DOPUNE

PLANA NABAVE

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

 Javna nabava   

Predmet nabave:

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

U Martinskoj Vesi, 10. srpanj 2018.

2. IZMJENE I DOPUNEPLANA NABAVE ZA 2018.G.
 Jednostavna nabava 2019.   

 PLAN NABAVE

POSTUPCI JAVNE NABAVE

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

PLAN NABAVE 2019.

Predmet: