Predmet nabave: - Adaptacija krovišta na spomen domu braće Radić-Desno Trebarjevo ( kčbr. 246, k.o. Desno Trebarjevo) sukladno opisu i količinama iz priloženog Troškovnika

Predmet nabave:

ADAPTACIJA KROVIŠTA NA SPOMEN

DOMU BRAĆE

RADIĆ-DESNO TREBARJEVO

U Martinskoj Vesi, 20. srpanj 2018.

POZIV SVIMA
POZIV SVIMA
2017.
Plan nabave
Registar sklopljenih ugovora
2013.
2014.
2015.
2015.
2016.
Jednostavna nabava
OPĆINA MARTINSKA VES
Predmet nabave: IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU MARTINSKA VES

Predmet nabave:

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU

MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Predmet nabave: Radovi na investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

Predmet nabave:

ODRŽAVANJU POLJSKIH PUTOVA

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Javna nabava
POSTUPCI JAVNE NABAVE
POZIV SVIMA
PLAN NABAVE
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Javna nabava
2019.
2019.

Predmet nabave:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE -

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJIMA

U OPĆINI MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 26. kolovoza 2019.

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJIMA U OPĆINI MARTINSKA VES (groblja: Martinska Ves, Tišina Erdedska i Strelečko),

Predmet nabave:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE -

Održavanje poljskih putova

U Martinskoj Vesi, 30. travanj 2019.

Radovi na investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2019. godini
2018.
2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET

NABAVE: Radovi na pojačanom održavanju

staza na grobljima u Općini Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 10. rujan 2019.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.09.2019. DO 10.00 SATI Više u priloženom dokumentu i pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNA NABAVA- POSTUPCI JAVNE NABAVE 2019.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.09.2019. DO 9.00 SATI Više u priloženom dokumentu i pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNA NABAVA- POSTUPCI JAVNE NABAVE 2019.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET

NABAVE: IZVANREDNO ODRŽAVANJE

KOLNIČKOG ZASTORA NC 3 776 MAHOVO -

POSLOVNA ZONA MAHOVO

U Martinskoj Vesi, 10. rujan 2019.