JAVNI NATJEČAJ - za prijam u službu na radno mjesto

„KOMUNALNI REDAR-POLJOPRIVREDNI REDAR“

U Martinskoj Vesi, 14. kolovoz 2019.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves

(1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju

od 3 mjeseca

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA- JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 77/2019 od 14.08.2019. OPĆINA MARTINSKA VES

JAVNI

NATJEČAJ

-

za

prijam

u

službu

na

radno

mjesto

„KOMUNALNI

REDAR-POLJOPRIVREDNI

REDAR“u

Jedinstveni

upravni

odjel

Općine

Martinska

Ves

(1

izvršitelj-m/ž),

na

neodređeno

vrijeme

uz

obvezni

probni rad u trajanju od 3 mjeseca

U Martinskoj Vesi, 29. svibanj 2019.

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI , od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama , osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29.05.2019. OPĆINA MARTINSKA VES

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 07. svibanj 2019.

za zakup poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Općine Martinska

Ves na području Općine Martinska Ves

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves, više Katastarskih čestica.
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves (k.o. Mahovo, kčbr. 6/1 i 7)

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2018.

OPĆINA MARTINSKA VES
Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i izdavačke djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u 2018. godini

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 19. travanj 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće koje provode udruge na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 19. travanj 2018.

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 30. siječanj 2019.

OGLAS-prijam u službu ADMINISTRATIVNI TAJNIK-zamjena za odsutnu službenicu

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 22. ožujak 2019.

JAVNI POZIV - prijem polaznika na SOR za radno mjesto: Računovodstveni referent

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 26. ožujak 2019.

JAVNI NATJEČAJI I POZIVI
Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija, djelatnosti vjerskih ustanova i izdavačke djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u 2019. godini

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće koje provode udruge na području Općine Martinska Ves u 2019. godini

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2019.

OGLAS

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA“

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon

(1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću

produženja za još 6 mjeseci na pola radnog vremena zbog poslova čiji

se opseg privremeno povećao

U Martinskoj Vesi, 13. lipanj 2019.

JAVNI NATJEČAJ
OBRAZAC IZJAVE
PRIVOLA
UPUTE I OBAVIJESTI
u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves (1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA   UPRAVA-JAVNI   NATJEČAJI   I POZIVI , od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ od 20.09.2019. Općina Martinska Ves

JAVNI NATJEČAJ- za prijam u službu na radno mjesto

„KOMUNALNI REDAR-POLJOPRIVREDNI REDAR“

U Martinskoj Vesi, 20. rujan 2019.

POZIV NA TESTIRANJE
Javni natječaj: Za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves. 1. Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves i to: Katastarska općina Lijeva Luka 1. k.č.br 616 ostala zemljišta površine 1.380 m2 početna godišnja cijena 1.500,00

JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu

Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 15. siječanj 2020.

Odluka: O raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves Članak 1. Raspisuje se javni natječaj za zakup zemljišta na području Općine Martinska Ves za nekretninu kako slijedi: Katastarska općina Lijeva Luka 1. k.č.br 616 ostala zemljišta površine 1.380 m2 početna godišnja cijena 1.500,00 kuna
JAVNI NATJEČAJ
ODLUKA
Objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves. Više pod rubrikom: Općinska uprava-Javni natječaji i pozivi

JAVNI NATJEČAJ-prodaja nekretnina u vlasništvu Općine

Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 06. veljača 2020.

JAVNI NATJEČAJ