JAVNI NATJEČAJ - za prijam u službu na radno mjesto

„KOMUNALNI REDAR-POLJOPRIVREDNI REDAR“

U Martinskoj Vesi, 14. kolovoz 2019.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves

(1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju

od 3 mjeseca

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA- JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 77/2019 od 14.08.2019. OPĆINA MARTINSKA VES

JAVNI

NATJEČAJ

-

za

prijam

u

službu

na

radno

mjesto

„KOMUNALNI

REDAR-POLJOPRIVREDNI

REDAR“u

Jedinstveni

upravni

odjel

Općine

Martinska

Ves

(1

izvršitelj-m/ž),

na

neodređeno

vrijeme

uz

obvezni

probni rad u trajanju od 3 mjeseca

U Martinskoj Vesi, 29. svibanj 2019.

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI , od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama , osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29.05.2019. OPĆINA MARTINSKA VES

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 07. svibanj 2019.

za zakup poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Općine Martinska

Ves na području Općine Martinska Ves

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves, više Katastarskih čestica.
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves (k.o. Mahovo, kčbr. 6/1 i 7)

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2018.

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i izdavačke djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u 2018. godini

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 19. travanj 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće koje provode udruge na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 19. travanj 2018.

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 30. siječanj 2019.

OGLAS-prijam u službu ADMINISTRATIVNI TAJNIK-zamjena za odsutnu službenicu

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 22. ožujak 2019.

JAVNI POZIV - prijem polaznika na SOR za radno mjesto: Računovodstveni referent

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 26. ožujak 2019.

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija, djelatnosti vjerskih ustanova i izdavačke djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u 2019. godini

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće koje provode udruge na području Općine Martinska Ves u 2019. godini

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2019.

OGLAS

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA“

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon

(1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću

produženja za još 6 mjeseci na pola radnog vremena zbog poslova čiji

se opseg privremeno povećao

U Martinskoj Vesi, 13. lipanj 2019.

JAVNI NATJEČAJ
OBRAZAC IZJAVE
PRIVOLA
UPUTE I OBAVIJESTI
u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves (1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA   UPRAVA-JAVNI   NATJEČAJI   I POZIVI , od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ od 20.09.2019. Općina Martinska Ves

JAVNI NATJEČAJ- za prijam u službu na radno mjesto

„KOMUNALNI REDAR-POLJOPRIVREDNI REDAR“

U Martinskoj Vesi, 20. rujan 2019.

POZIV NA TESTIRANJE
Javni natječaj: Za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves. 1. Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves i to: Katastarska općina Lijeva Luka 1. k.č.br 616 ostala zemljišta površine 1.380 m2 početna godišnja cijena 1.500,00

JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu

Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 15. siječanj 2020.

Odluka: O raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves Članak 1. Raspisuje se javni natječaj za zakup zemljišta na području Općine Martinska Ves za nekretninu kako slijedi: Katastarska općina Lijeva Luka 1. k.č.br 616 ostala zemljišta površine 1.380 m2 početna godišnja cijena 1.500,00 kuna
JAVNI NATJEČAJ
ODLUKA
Objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves. Više pod rubrikom: Općinska uprava-Javni natječaji i pozivi

JAVNI NATJEČAJ-prodaja nekretnina u vlasništvu Općine

Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 06. veljača 2020.

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ - financiranje programa i

projekata udruga u 2020. godini

U Martinskoj Vesi, 28. veljača 2020.

UPUTE ZA PIJAVITELJE
OBRAZAC PRIJAVE
OBRAZAC IZJAVE
OPISANI IZVJEŠTAJ
TEKST JAVNOG NATJEČAJA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves 1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves

JAVNI NATJEČAJ - Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 09. ožujak 2020.

JAVNI NATJEČAJ
ODLUKA
UPUTE ZA PIJAVITELJE
OBRAZAC PRIJAVE
OBRAZAC IZJAVE
OPISANI IZVJEŠTAJ
TEKST JAVNOG POZIVA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,

financiranja djelatnosti vjerskih ustanova i izdavačke

djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u

2020. godini

U Martinskoj Vesi, 16. ožujak 2020.

OPĆINA MARTINSKA VES
JAVNI NATJEČAJI I POZIVI

OGLAS-prijam u službu POMOĆNI RADNIK SKELAR

na određeno vrijeme

U Martinskoj Vesi, 27. svibanj 2020.

UPUTE KANDIDATIMA
OGLAS
u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na puno radnog vremena zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves, k.č.br 18, k.o. Mahovo

Javni natječaj

U Martinskoj Vesi, 14. travanj 2020.

ODLUKA
JAVNI NATJEČAJ

OGLAS-prijam u službu POMOĆNI RADNIK SKELAR

na određeno vrijeme

U Martinskoj Vesi, 18. lipanj 2020.

UPUTE KANDIDATIMA
OGLAS
u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na puno radnog vremena zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.
OBRAZAC PRIVOLE
OBRAZAC IZJAVE

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž),

na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na

puno radnog vremena zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

OGLAS za prijam u službu„POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“

U Martinskoj Vesi, 18. rujan 2020.

OGLAS
OBRAZAC IZJAVE
UPUTE KANDIDATIMA
PRIVOLA