E-mail: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr
E-mail: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr
  Žiro - račun: Kod OTP banke d.d. IBAN: HR9824070001825900002 Poziv na broj za pravne osobe:   - vaš MB Poziv na broj za fizičke osobe:    - vaš JMBG Matični broj: 2546256 OIB: 29047990576 Načelnik: nacelnik@martinskaves.hr Jedinstvenu upravni odjel: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr
OPĆINSKI NAČELNIK: Stjepan Ivoš dipl. ing, tel 044/711-350,   nacelnik@martinskaves.hr    PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA,  Maja Šikić, dipl.oec., tel 044 711-351,  procelnica@martinskaves.hr ADMINISTRATIVNI TAJNIK , Marica Ilijević, tel. 044 711 350,  opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE,  Renata Fetić, tel. 044 711-201, financije@martinskaves.hr      
OPĆINA MARTINSKA VES