OPĆINA MARTINSKA VES
Most preko rijeke Save između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske Dana   05.   svibnja   2017.   u   Tišini   Erdedskoj   održana   je prezentacija   Idejnog   rješenja   „Most   preko   rijeke   Save između     Tišine     Kaptolske     i     Tišine     Erdedske.     Idejno rješenje      je      prezentirao      mr.sc.      Nijaz      Mujkanović        profesor   s   Građevinskog   fakulteta   sveučilišta   u   Zagrebu sa   suradnicima,   te   načelnik   Općine   Martinska   Ves   dipl. ing.   Stjepan   Ivoš.   Na   prijedlog   inicijative   grupe   građana iz     Tišine     Erdedske,     te     nakon     sastanka     09.03.2016. Općina    Martinska    Ves    je    pokrenula    izradu    Idejnog rješenja   za   most.      11.   ožujka   2016.   poslan   je   zahtjev   za uvrštenje    mosta    u    Prostorni    plan    Sisačko-moslavačke županije.    12.    siječnja    2017.    odrađen    je    sastanak    na terenu   s   mr.   sc.   Nijazom   Mujkanovićem   te   je   zatražena ponuda     Građevinskog     fakulteta     za     Idejno     rješenje mosta.   30.   siječnja   2017.   Izdana   je   narudžbenica   za   isti te   je   pokrenuta   izrada.   07.   travnja   2017.   donešene   su Izmjene   prostornog   plana   Sisačko-moslavačke   županije u   koje   je   uvršten   most.   Prema   Idejnom   rješenju   most   bi se    trebao    graditi    25    m    nizvodno    od    kapele    u    Tišini Kaptolskoj.   Raspon   mosta   (lukova)   je   155,40   m,   širina prometnog   i   rubnih   trakova   je   3,50   m,   zaštitna   bankina 0,75   m,   a   pješački   hodnik,   obostrano   zaštićen   ogradama je       širine       2,00m,       prometovanje       je       regulirano semaforima, ograničenje u nosivosti ne postoji. 
Most preko rijeke Save između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske