OPĆINA MARTINSKA VES
Most preko rijeke Save između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske Dana   05.   svibnja   2017.   u   Tišini   Erdedskoj   održana   je prezentacija   Idejnog   rješenja   „Most   preko   rijeke   Save između     Tišine     Kaptolske     i     Tišine     Erdedske.     Idejno rješenje      je      prezentirao      mr.sc.      Nijaz      Mujkanović        profesor   s   Građevinskog   fakulteta   sveučilišta   u   Zagrebu sa   suradnicima,   te   načelnik   Općine   Martinska   Ves   dipl. ing.   Stjepan   Ivoš.   Na   prijedlog   inicijative   grupe   građana iz     Tišine     Erdedske,     te     nakon     sastanka     09.03.2016. Općina    Martinska    Ves    je    pokrenula    izradu    Idejnog rješenja   za   most.      11.   ožujka   2016.   poslan   je   zahtjev   za uvrštenje    mosta    u    Prostorni    plan    Sisačko-moslavačke županije.    12.    siječnja    2017.    odrađen    je    sastanak    na terenu   s   mr.   sc.   Nijazom   Mujkanovićem   te   je   zatražena ponuda     Građevinskog     fakulteta     za     Idejno     rješenje mosta.   30.   siječnja   2017.   Izdana   je   narudžbenica   za   isti te   je   pokrenuta   izrada.   07.   travnja   2017.   donešene   su Izmjene   prostornog   plana   Sisačko-moslavačke   županije u   koje   je   uvršten   most.   Prema   Idejnom   rješenju   most   bi se    trebao    graditi    25    m    nizvodno    od    kapele    u    Tišini Kaptolskoj.   Raspon   mosta   (lukova)   je   155,40   m,   širina prometnog   i   rubnih   trakova   je   3,50   m,   zaštitna   bankina 0,75   m,   a   pješački   hodnik,   obostrano   zaštićen   ogradama je       širine       2,00m,       prometovanje       je       regulirano semaforima, ograničenje u nosivosti ne postoji. 
Most preko rijeke Save između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske
SAZIV
U Martinskoj Vesi, 06. prosinac 2016. POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJEI INTERVJU) u petak, 08. travnja 2016. godine u 08,00 sati pisano testiranje za sve kandidate u u Vijećnici Općine Martinska Ves (prizemlje), Desna Martinska Ves 67, 44 201 Martinska Ves Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto: Računovodstveni referent
POZIV
U Martinskoj Vesi, 13. prosinac 2016. ODLUKU - o odabiru kandidata polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Nakon provedenog postupka odabira kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu Administrativni tajnik , u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu u Općini Martinska Ves i dostavljenog Izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja odabire se:
ODLUKA
U Martinskoj Vesi, 13. prosinac 2016. SAZIV ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE M.V.      
PREDSJEDNIK Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf.
Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 15. prosinca 2016. g. (četvrtak) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati. Dnevni red u prilogu (SAZIV)
U Martinskoj Vesi, 21. prosinac 2016. JAVNI POZIV Općina Martinska Ves započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste duljine cca 1900 m koja se nalazi  na k.č.br. 614 u  k.o. Tišina Erdedska. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno  graniče s navedenom česticom o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja navedene ceste.
JAVNI POZIV

Udruge    kojima    su    dodijeljena    financijska    sredstva Općine     Martinska     Ves     namijenjena     financiranju programa   i   projekata   od   interesa   za   opće   dobro   koje provode   udruge   na   području   Općine   Martinska   Ves u   2016.   godini,   u   obvezi   su   Općini   Martinska   Ves   kao davatelju     sredstava     podnijeti     Izvješće     (opisno     i financijsko)      u      roku      30      dana      od      završetka programa/projekta   na   odgovarajućim   obrascima   koji su prilogu.

Podnošenje Izvješća udruga

kojima su dodijeljena sredstva

Općine Martinska Ves u 2016.

godini 

U Martinskoj Vesi, 24. siječanj

2017.

OBRAZAC 6. –OBRAZAC  FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA OBRAZAC 5. -OBRAZAC  OPISNOG IZVJEŠTAJA

Javni   natječaj   za   financiranje   programa   i   projekata od   općih   interesa   koje   provode   udruge   na   području općine Martinska Ves u 2017. godini. (udruge    i    druge    prihvatljive    prijavitelje    (zaklade, ustanove,   klubove,   organizacije   civilnog   društva   čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) Više u dokumentima.

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE

2017

U Martinskoj Vesi, 07. veljača 2017.

UPUTE PRAVILNIK OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4 OBRAZAC 5 OBRAZAC 6 OBRAZAC 7 OBRAZAC 8 OBRAZAC 9 POPIS PRILOGA JAVNI NATJEČAJ GOD PLAN ODLUKA

Na      29.      Državnom      kvalifikacijskom      turniru      u Vodicama       11.02.2017.,       u       organizaciji       Saveza mažoretkinja   i   pompon   timova   Hrvatske,   Martinčice su   i   ove   godine   zadržale   titulu   državnih   prvakinja. Osvojile    su    zlato    u    kategoriji    mini    mix    juniori    i kvalificirale   se   na   EP   koje   će   se   održati   u   Giulianova- Italija   22.-25.   6.   2017.   Kvalificirale   su   se   i   u   kategoriji mini   pompon   juniori   gdje   su   osvojile   3.   mjesto.   Anja Fiolić osvojila je 3. mjesto u kategoriji solo pompon. Na    takmičenju    su    sudjelovale    i    djevojčice    mlađeg uzrasta,    kadeti,    koje    su    također    postigle    dobre rezultate     s     obzirom     na     veliki     broj     timova     i natjecatelja     koji     su     ove     godine     sudjelovali     na kvalifikacijskom   turniru.   Nastavljaju   sa   pripremama za   Državno   natjecanje   za   velike   formacije   koje   će   se održati u Zagrebu 23.04.2017.  

MARTINČICE PONOVILE USPJEH

U Martinskoj Vesi, 17. veljača 2017.

Dana   16.   veljače   2017.   godine   Lokalna   akcijska   grupa Zrinska   gora   –   Turopolje   preuzela   je   u   Ministarstvu poljoprivrede    ugovor    za    Provedbu    Podmjera    19.2, 19.3   i   19.4   Programa   ruralnog   razvoja   RH,   u   ukupnom iznosu od 10.521.289,80 hrk. Na    svečanosti    dodjele    ugovora    bili    su    predsjednik LAG-a   Zrinska   gora   –   Turopolje,   g.   Božidar   Antolec,   i voditelj ureda LAG-a g. Siniša Bukal.  

LAG ZRINSKA GORA -

TUROPOLJE

Dodjela ugovora u ministarstvu

pljoprivrede za provedbu mjera 19.2,

19.3, i 19.4  programa ruralnog razvoja

RH

U Martinskoj Vesi, 20. veljača 2017.

PRIOPĆENJE

PRIDRUŽITE NAM SE u poboljšanju kvalitete života mladih kroz interaktivnu edukaciju, umrežavanje, druženje i volonterske akcije! Mjesto rada: Martinska Ves

AKTIVNI MLADI ZA LOKALNI

RAZVOJ 

U Martinskoj Vesi, 02. ožujak 2017.

POZIV WORD POZIV PDF

Hrvatsko    kulturno    vijeće    organizira    predstavljanje knjige    pučkoga    svjedočanstva    kroz    četiri    državna sustava. - nedjelja, 9. travnja 2017. u 19 sati -   Dom   kulture   “Stjepan   Radić”,   Martinska   Ves   Dsna. br. 68 Vrijeme    predstavljanja    u    Zagrebu    i    Sisku    možete potražiti u priloženom PDF letku.

USPOMENE

U Martinskoj Vesi, 28. ožujak 2017.

LETAK SAZIV

Sazivam     19.     sjednicu     Općinskog     vijeća     Općine Martinska    Ves    koja    će    se    održati    dana    07.    travnja 2017.   g.   (petak)   u   prostorijama   Općine   Martinska   Ves s početkom u 18,00 sati. Dnevni red u prilogu (SAZIV)

SAZIV ZA 19. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE M.V.

U Martinskoj Vesi, 06. travanj 2017.

za      dodjelu      jednokratnih            novčanih      potpora osnovnoškolskim     učenicima     s     područja     Općine Martinska    Ves    za    maturalno    putovanje    u    2017. godini VISINA POTPORE I.            Općina    Martinska    Ves    dodjeljuje    jednokratne novčane     potpore     osnovnoškolskim     učenicima     s područja     Općine     Martinska     Ves     za     maturalno putovanje u 2017. godini. Novčane        potpore        dodjeljivat        će        se jednokratno,     po     učeniku     koji     ispuni     pravo     na potporu,   u   iznosu   do   maksimalno   1.000,00   kuna   po učeniku (ovisno u ugovorenoj cijeni putovanja

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 10. travanj 2017.

JAVNI POZIV OBAVIJEST

Isplata     uskrsnice     za     umirovljenike     i     korisnike zajamčene minimalne naknade- Poštovani     umirovljenici     i     korisnici     zajamčene minimalne naknade, s   prebivalištem   na   području   Općine   Martinska   Ves, obavještavamo    Vas    da    će    Općina    Martinska    Ves izvršiti     isplatu     prigodne     jednokratne     naknade- uskrsnice za 2017. godinu.

OBAVIJEST

U Martinskoj Vesi, 10. travanj 2017.


N edjelja   navečer,   9.   travnja   2017.    je   u   Martinskoj   Vesi   u Domu   kulture   "Stjepan   Radić"   održano   predstavljanje knjige    Marije    Jagatić-Nosalj:    Uspomene.    Dvorana    je bila      prepuna      mještana,      premala      da      primi      sve zainteresirane     za     svjedočanstva     i     sudbinu     Marije Jagatić-   Nosalj.   Mještani   su   stajali   na   hodnicima   i   pod prozorima   dvorane.   Pozdravnu   riječ   održao   je   načelnik Martinske     Vesi     dipl.     inž.     Stjepan     Ivoš.     Knjigu     su predstavili     predsjednik     Hrvatskog     kulturnog     vijeća književnik    Đuro    Vidmarović,    zatim    književnik    Hrvoje Hitrec,   novinar   Marko   Ljubić,   publicist   Damir   Borovčak i    osobno    priređivač    knjige    Ivan    Hrvoić.    Program    je vodila    tajnica    HKV-a    Irena    Šupuković.    Prikaz    nošnji Gornje    Posavine    uz    prigodne    pjesme    kroz    program predstavljanja   izveli   su   članovi   KUD   "Martinčani"   pod vodstvom Nikoline Šiško. Više u priloženom videu.

VIDEO / Sa predstavljanja

knjige “Uspomene”, Marije

Jagatić-Nosalj

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2017.