“Svim stanovnicima Općine Martinska Ves srdačno čestitam najveći kršćanski blagdan.  Želim da nas ozračje Uskrsa još više potakne na promicanje milosrđa i dobrote kao snage društva i izraz želje za boljim životom svakog čovjeka u našoj Općini. Neka radost Uskrsa bude prisutna u našim srcima i domovima“
Sretan Uskrs