Ustrojstvo općine Općinski načelnik: Stjepan Ivoš, dipl.ing. Zamjenik Općinskog načelnika: Robert Pokas PRIJEM STRANAKA; Od ponedjeljka do petka od 08.00-15.00 sati Jedinstveni upravni odjel Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Maja Šikić dipl.oec Administrativni tajnik: Marica Ilijević Računovodstveni referent: Renata Fetić Predstavničko tijelo VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARTINSKA VES: Predsjednik vijeća: Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf. Podpredsjednica vijeća: Katica Juračak 1. JANICA FIOLIĆ (HDZ) 2. KATICA JURAČAK (HDZ) 3. JOSIP KOZLOVIĆ (HDZ) 4. IVAN BRLEČIĆ (HDZ) 5. NIKOLA GUĆANAC (HDZ) 6. IVICA DADOVIĆ, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Dadovića 7. STJEPAN KRAMARIĆ, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Dadovića 8. TOMISLAV ŠTERC, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Dadovića 9. IVICA ŠAREC, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Šareca 10. VLADO BRLEČIĆ, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Šareca 11. STJEPAN POKAS, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Šareca 12. STJEPAN ŠČRBAK (HSS) 13. DAMIR POKAS (SDP) Statut općine Statut općine je opći akt kojim se podrobno uređuje status i ustrojstvo općine: status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i imovina, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.
OPĆINA MARTINSKA VES