Ustrojstvo općine Općinski načelnik: Stjepan Ivoš, dipl.ing. Zamjenik Općinskog načelnika: Robert Pokas PRIJEM STRANAKA; Od ponedjeljka do petka od 7.30 do 15.00 sati Jedinstveni upravni odjel Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Maja Šikić dipl.oec Administrativni tajnik: Marica Ilijević Računovodstveni referent: Renata Fetić Predstavničko tijelo VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARTINSKA VES: Predsjednik vijeća: Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf. Podpredsjednica vijeća: Katica Juračak   1. JOSIP KOZLOVIĆ (HDZ)   2. BOŽIDAR GAVRON (HDZ)   3. KATICA JURAČAK (HDZ)   4. NIKOLA GUČANAC (HDZ)   5. IVICA DADOVIĆ (SDP, HSLS)   6. DAMIR POKAS (SDP, HSLS)   7. BORIS MEDIĆ (SDP, HSLS)   8. IVICA ŠAREC (lista grupe birača)   9. VLADO BRLEČIĆ (lista grupe birača)                                                                                                                                                                                                  10. STJEPAN POKAS (lista grupe birača)   11. STJEPAN ŠĆRBAK (HSS)   12. GORDANA SOKOLOVIĆ (A-HSS)   13. ZLATKO PETKOVIĆ (HSP, HČSP)   14. SNJEŽANA FELJAN (Hrvatski laburisti-stranka rada) Statut općine Statut   općine   je   opći   akt   kojim   se   podrobno   uređuje   status   i   ustrojstvo   općine:   status,   područje   i   granice,   samoupravni djelokrug,   obilježja,   pečati   i   Dan   općine,   javna   priznanja,   ustrojstvo,   ovlasti   i   način   rada   tijela,   financiranje   i   imovina, oblici   konzultiranja   građana,   provođenje   referenduma,   mjesna   samouprava,   ustrojstvo   i   rad   javnih   službi,   oblici   suradnje   s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.
OPĆINA MARTINSKA VES