Ustrojstvo općine Općinski načelnik: Stjepan Ivoš, dipl.ing. Zamjenik Općinskog načelnika: Robert Pokas PRIJEM STRANAKA; Od ponedjeljka do petka od 7.30 do 15.00 sati Jedinstveni upravni odjel Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Maja Šikić dipl.oec Administrativni tajnik: Marica Ilijević Računovodstveni referent: Renata Fetić Predstavničko tijelo VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARTINSKA VES: Predsjednik vijeća: Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf. Podpredsjednica vijeća: Katica Juračak 1. JANICA FIOLIĆ (HDZ) 2. KATICA JURAČAK (HDZ) 3. JOSIP KOZLOVIĆ (HDZ) 4. IVAN BRLEČIĆ (HDZ) 5. NIKOLA GUĆANAC (HDZ) 6. IVICA DADOVIĆ, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Dadovića 7. STJEPAN KRAMARIĆ, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Dadovića 8. TOMISLAV ŠTERC, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Dadovića 9. IVICA ŠAREC, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Šareca 10. VLADO BRLEČIĆ, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Šareca 11. STJEPAN POKAS, kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Šareca 12. STJEPAN  ŠČRBAK (HSS) 13. DAMIR POKAS (SDP) Statut općine Statut   općine   je   opći   akt   kojim   se   podrobno   uređuje   status   i   ustrojstvo   općine:   status,   područje   i   granice,   samoupravni djelokrug,   obilježja,   pečati   i   Dan   općine,   javna   priznanja,   ustrojstvo,   ovlasti   i   način   rada   tijela,   financiranje   i   imovina, oblici   konzultiranja   građana,   provođenje   referenduma,   mjesna   samouprava,   ustrojstvo   i   rad   javnih   službi,   oblici   suradnje   s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.
OPĆINA MARTINSKA VES