Poduzetnička zona „Mahovo“ osnovana je 11. listopada 2007. godine   - Smještena je na k.č. br. 6/1, 7, 18, 19/1 i 20 u k.o. Mahovo zauzima površinu od 128,9962 ha te se po prostornom   planu izdvaja po zonama sljedećih namjena: kč. br. 6/1 - sportsko-rekereacijska zona ukupne površine 21,4274 ha     kč. br. 7  -  sportsko-rekereacijska zona ukupne površine 27,3677 ha kč. br. 18  - proizvodno-poslovna zona ukupne površine 24,3604 ha     kč. br. 19/1  - proizvodno-poslovna zona ukupne površine 27,1032 ha     kč. br. 20  - poljoprivredna zona ukupne površine 28,7375 ha         - Imovinsko pravni odnosi su u cijelosti riješeni - Prostorno planska dokumentacija je u cijelosti izrađena - U Poduzetničkoj zoni „Mahovo“ trenutno posluje jedan poduzetnik, tvrtka MAXAM DETINES d.o.o. u čijem su     privatnom vlasništvu kčbr 19/1 i 20 i koja zapošljava 36 djelatnika - Do Poduzetničke zone postoji asfaltirana pristupna cesta, ista je u cijelosti obnovljena 2011. godine, dok je dalje   unutar zone makadamski put. - Izrađen je projekt vodoopskrbe Poduzetničke zone „Mahovo“,a planira se daljnji razvoj zone, posebice njene   energetske i komunalne infrastrukture. - Općina Martinska Ves unutar koje je Poduzetnička zona „Mahovo“ smještena je u južnom dijelu središnje Hrvatske te u   sjevernom dijelu Sisačko-moslavačke županije. - Županijskim cestama 3120 i 3121  koje idu u pravcu sjever-jug lijevom i desnom obalom Save dobro je prometno   povezana sa gradom Siskom, a most koji spaja naselja Desnu i Lijevu Martinsku Ves omogućio je prometnu povezanost   lijeve i desne obale Save. - Povoljno plaćanje komunalnog doprinosa: 1kn/m 3   Za gospodarske objekte namjenjene poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni iznos umanjuje se za 60 %.   Mogućnost obročne otplate kod iznosa većeg od 15.000,00 kn za gradnju poslovnog objekta.
Preuzmi kartu prostornog plana
OPĆINA MARTINSKA VES