Pravo na pristup informacijama Službenik za informiranje: Marica (Meštrić) Ilijević OPĆINA MARTINSKA VES JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL DESNA MARTINSKA VES 67 44 201 MARTINSKA VES TEL: 044/711-350 FAX: 044/711-250 E-MAIL: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr     
1. ZAHTJEV 2. Katalog informacija 3. Odluka - Katalog informacija 4. Imenovanje službenika 5. Kriterije za određivanje visine naknade     stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.
6. Izvješća o provedbi Zakonao pravu na pristup informacijama
OPĆINA MARTINSKA VES