1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

    razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

e)  Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

f)   Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

PRORAČUN Općine Martinska Ves
1.   I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu       a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,       b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,       c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa             poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini       d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu.
OPĆINA MARTINSKA VES

1.   Proračun Općine Martinska Ves za 2018. godinu

a)  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

b)  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

c)  Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godini

d)  Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

e)  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

f)  Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

2.    II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu

a)     II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

b)     II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

c)     II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,

d)    II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

e)    I izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

2018.

2017.

3.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za 2017. godinu

a)    Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini b)    Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini c)     Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu d)    Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu e)    Izvještaj o izvršenju  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu f)     Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu g)    Izvješće o radu Vlastitog pogona za 2017. godinu Odluku o prihvaćenju Izvješća o radu Vlastitog pogona za 2017. godinu