PRORAČUN
1.   I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu       a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,       b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,       c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa             poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini       d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu.
OPĆINA MARTINSKA VES
MVPRO2017 IZMJENE I DOPUNE
DOKUMENTI