PRORAČUN
1.   I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu       a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,       b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,       c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa             poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini       d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu.
OPĆINA MARTINSKA VES
MVPRO2017 IZMJENE I DOPUNE

1.    II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu

a)     II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

b)     II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

c)     II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,

d)  II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

e)    I izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

2.   Proračun Općine Martinska Ves za 2018. godinu

a) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

f)  Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu