2. sjednica Općinskog vijeća
OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2018. godinu

2. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2019. godinu

3. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2019. godinu

4. a) Izvješće o radu načelnika, za razdoblje 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

b) Zaključk o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

1. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

U PRIPREMI