PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U

VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU MARTINSKU VES

Prijedlog programa Prijedlog programa TABLICA Prijedlog programa-Katastar -K_O_BOK_PALANJECKI Prijedlog programa-Katastar -K_O_JEZERO_ZELJEZNO_TREB Prijedlog programa-Katastar -K_O_LUKA_MVL_MAHOVO Prijedlog programa-Katastar -K_O_MARTINSKA_VES_ZIRCICA Prijedlog programa-Katastar -K_O_SETUS_TISINA_ERDETSKA OBAVIJEST-JAVNI UVID NACRT ODLUKE - FINALNO ZA SAVJETOVANJE JAVNI POZIV OBRAZAC
OPĆINA MARTINSKA VES
Vlada    Republike    Hrvatske    je    na    sjednici    održanoj    21.    studenoga    2009.    godine prihvatila     Kodeks     savjetovanja     sa     zainteresiranom     javnošću     u     postupcima donošenja   zakona,   drugih   propisa   i   akata.   Usvajanjem   Kodeksa   Republika   Hrvatska pridružuje   se   skupini   razvijenih   europskih   demokracija   koje   su   uspostavile   jasne standarde   i   mjere   savjetovanja   sa   zainteresiranom   javnošću   u   postupcima   kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Važan    korak    u    unaprjeđenju    normativnog    okvira    za    savjetovanja    s    javnošću ostvaren    je    donošenjem    Zakonom    o    pravu    na    pristup    informacijama    (Narodne novine 25/13 i 85/15) te jasnije definiran kroz članak 11. spomenutog Zakona. Savjetovanje    s    javnošću    provodi    se    o    Nacrtima    onih    općih    akata    čijim    se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana. Uz nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuje se i: 1. Poziv javnosti-za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  u kojem su obrazloženi     razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta, te je naveden i rok za dostavu     mišljenja, primjedbi i prijedloga 2. Obrazac -za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju
Nakon   provedenog   postupka   savjetovanja   s   javnošću,   sastavlja   se   Izvješće      u kojem     su     sadržane     prihvaćene     ili     neprihvaćene     primjedbe     i     prijedlozi     iz savjetovanja s obrazloženjem te ga objavljuje na službenoj web stranici.

OBAVIJEST-JAVNI UVID (28.09.-12.10.2018.)

Prijedlog programa Katastar K. O. JEZERO-ZELJEZNO-TREB.pdf Prijedlog programa Katastar KO LUKA-MVL-MAHOVO.pdf Prijedlog programa Katastar KO MARTINSKA VES-ZIRCICA.pdf Prijedlog programa Katastar KO SETUS-TISINA ERDEDSKA.pdf Prijedlog Programa Tablica.pdf Prijedlog Programa.pdf Prijedlog programaKO BOK PALANJECKI.pdf OBAVIJEST-JAVNI UVID 2