OPĆINA MARTINSKA VES
NACRT ODLUKE - FINALNO ZA SAVJETOVANJE JAVNI POZIV OBRAZAC
Vlada    Republike    Hrvatske    je    na    sjednici    održanoj    21.    studenoga    2009.    godine prihvatila     Kodeks     savjetovanja     sa     zainteresiranom     javnošću     u     postupcima donošenja   zakona,   drugih   propisa   i   akata.   Usvajanjem   Kodeksa   Republika   Hrvatska pridružuje   se   skupini   razvijenih   europskih   demokracija   koje   su   uspostavile   jasne standarde   i   mjere   savjetovanja   sa   zainteresiranom   javnošću   u   postupcima   kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Važan    korak    u    unaprjeđenju    normativnog    okvira    za    savjetovanja    s    javnošću ostvaren    je    donošenjem    Zakonom    o    pravu    na    pristup    informacijama    (Narodne novine 25/13 i 85/15) te jasnije definiran kroz članak 11. spomenutog Zakona. Savjetovanje    s    javnošću    provodi    se    o    Nacrtima    onih    općih    akata    čijim    se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana. Uz nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuje se i: 1.   Poziv   javnosti-za   dostavu   mišljenja,   primjedbi   i   prijedloga      u   kojem   su   obrazloženi             razlozi   i   ciljevi   koji   se   žele   postići   donošenjem   akta,   te   je   naveden   i   rok   za   dostavu     mišljenja, primjedbi i prijedloga 2. Obrazac -za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju
Nakon   provedenog   postupka   savjetovanja   s   javnošću,   sastavlja   se   Izvješće      u kojem     su     sadržane     prihvaćene     ili     neprihvaćene     primjedbe     i     prijedlozi     iz savjetovanja s obrazloženjem te ga objavljuje na službenoj web stranici.