BICIKLISTIČKE STAZE
DESNA
Na stranicama “Glasila” su postavljeni svi službeni vjesnici iz naše i drugih općina u RH. Želite li ih pretražiti kliknite na donji link.
LINK
POPIS SLUŽBENIH VJESNIKA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA VAŽNE ODLUKE (Zimska služba) VAŽNE ODLUKE (Zimska služba)
OPĆINA MARTINSKA VES

Udruge   kojima   su   dodijeljena   financijska   sredstva   Općine   Martinska   Ves namijenjena    financiranju    programa    i    projekata    od    interesa    za    opće dobro   koje   provode   udruge   na   području   Općine   Martinska   Ves   u   2016. godini,    u    obvezi    su    Općini    Martinska    Ves    kao    davatelju    sredstava podnijeti   Izvješće   (opisno   i   financijsko)   u   roku   30   dana   od   završetka programa/projekta na odgovarajućim obrascima koji su prilogu.

Podnošenje Izvješća udruga kojima su

dodijeljena sredstva Općine Martinska Ves u

2016. godini 

U Martinskoj Vesi, 24. siječanj 2017.

OBRAZAC 6. –OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA OBRAZAC 5. -OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

Javni   natječaj   za   financiranje   programa   i   projekata   od   općih   interesa koje provode udruge na području općine Martinska Ves u 2017. godini. (udruge    i    druge    prihvatljive    prijavitelje    (zaklade,    ustanove,    klubove, organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) Više u dokumentima.

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2017.

U Martinskoj Vesi, 07. veljača 2017.

UPUTE PRAVILNIK OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4 OBRAZAC 5 OBRAZAC 6 OBRAZAC 7 OBRAZAC 8 OBRAZAC 9 POPIS PRILOGA JAVNI NATJEČAJ GOD PLAN ODLUKA

Programski/ska asistent/ica (nepuno radno vrijeme, 60% radnog vremena) Rad na projektu „Aktivni mladi za lokalni razvoj“, financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Mjesto rada: Martinska Ves

Produljenje natječaja za posao - lideri

mladih 

U Martinskoj Vesi, 06. veljača 2017.

NATJEČAJ

Na   29.   Državnom   kvalifikacijskom   turniru   u   Vodicama   11.02.2017.,   u organizaciji   Saveza   mažoretkinja   i   pompon   timova   Hrvatske,   Martinčice su   i   ove   godine   zadržale   titulu   državnih   prvakinja.   Osvojile   su   zlato   u kategoriji   mini   mix   juniori   i   kvalificirale   se   na   EP   koje   će   se   održati   u Giulianova-   Italija   22.-25.   6.   2017.   Kvalificirale   su   se   i   u   kategoriji   mini pompon    juniori    gdje    su    osvojile    3.    mjesto.    Anja    Fiolić    osvojila    je    3. mjesto u kategoriji solo pompon. Na   takmičenju   su   sudjelovale   i   djevojčice   mlađeg   uzrasta,   kadeti,   koje   su također    postigle    dobre    rezultate    s    obzirom    na    veliki    broj    timova    i natjecatelja   koji   su   ove   godine   sudjelovali   na   kvalifikacijskom   turniru. Nastavljaju   sa   pripremama   za   Državno   natjecanje   za   velike   formacije koje će se održati u Zagrebu 23.04.2017.  

MARTINČICE PONOVILE USPJEH

U Martinskoj Vesi, 17. veljača 2017.

Dana   16.   veljače   2017.   godine   Lokalna   akcijska   grupa   Zrinska   gora   Turopolje   preuzela   je   u   Ministarstvu   poljoprivrede   ugovor   za   Provedbu Podmjera   19.2,   19.3   i   19.4   Programa   ruralnog   razvoja   RH,   u   ukupnom iznosu od 10.521.289,80 hrk. Na   svečanosti   dodjele   ugovora   bili   su   predsjednik   LAG-a   Zrinska   gora   Turopolje, g. Božidar Antolec, i voditelj ureda LAG-a g. Siniša Bukal.  

LAG ZRINSKA GORA - TUROPOLJE

Dodjela ugovora u ministarstvu pljoprivrede za

provedbu mjera 19.2, 19.3, i 19.4  programa ruralnog

razvoja RH

U Martinskoj Vesi, 20. veljača 2017.

PRIOPĆENJE

PRIDRUŽITE NAM SE u poboljšanju kvalitete života mladih kroz interaktivnu edukaciju, umrežavanje, druženje i volonterske akcije! Mjesto rada: Martinska Ves

AKTIVNI MLADI ZA LOKALNI RAZVOJ 

U Martinskoj Vesi, 02. ožujak 2017.

POZIV WORD POZIV PDF

Hrvatsko     kulturno     vijeće     organizira     predstavljanje     knjige     pučkoga svjedočanstva kroz četiri državna sustava. - nedjelja, 9. travnja 2017. u 19 sati - Dom kulture “Stjepan Radić”, Martinska Ves Dsna. br. 68 Vrijeme   predstavljanja   u   Zagrebu   i   Sisku   možete   potražiti   u   priloženom PDF letku.

USPOMENE

U Martinskoj Vesi, 28. ožujak 2017.

LETAK SAZIV

Sazivam   19.   sjednicu   Općinskog   vijeća   Općine   Martinska   Ves   koja   će   se održati   dana   07.   travnja   2017.   g.   (petak)   u   prostorijama   Općine   Martinska Ves s početkom u 18,00 sati. Dnevni red u prilogu (SAZIV)

SAZIV ZA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE M.V.

U Martinskoj Vesi, 06. travanj 2017.

za   dodjelu   jednokratnih      novčanih   potpora   osnovnoškolskim   učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2017. godini VISINA POTPORE I.            Općina    Martinska    Ves    dodjeljuje    jednokratne    novčane    potpore osnovnoškolskim     učenicima     s     područja     Općine     Martinska     Ves     za maturalno putovanje u 2017. godini. Novčane   potpore   dodjeljivat   će   se   jednokratno,   po   učeniku   koji ispuni   pravo   na   potporu,   u   iznosu   do   maksimalno   1.000,00   kuna   po učeniku (ovisno u ugovorenoj cijeni putovanja

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 10. travanj 2017.

JAVNI POZIV

UDRUGE-DODJELJENA SREDSTVA ZA 2017.

UDRUGE-DODJELJENA SREDSTVA ZA 2017.

U Martinskoj Vesi, 08. svibanj 2017.


N edjelja   navečer,   9.   travnja   2017.    je   u   Martinskoj   Vesi   u   Domu   kulture "Stjepan    Radić"    održano    predstavljanje    knjige    Marije    Jagatić-Nosalj: Uspomene.    Dvorana    je    bila    prepuna    mještana,    premala    da    primi    sve zainteresirane     za     svjedočanstva     i     sudbinu     Marije     Jagatić-     Nosalj. Mještani   su   stajali   na   hodnicima   i   pod   prozorima   dvorane.   Pozdravnu riječ   održao   je   načelnik   Martinske   Vesi   dipl.   inž.   Stjepan   Ivoš.   Knjigu   su predstavili     predsjednik     Hrvatskog     kulturnog     vijeća     književnik     Đuro Vidmarović,     zatim     književnik     Hrvoje     Hitrec,     novinar     Marko     Ljubić, publicist     Damir     Borovčak     i     osobno     priređivač     knjige     Ivan     Hrvoić. Program   je   vodila   tajnica   HKV-a   Irena   Šupuković.   Prikaz   nošnji   Gornje Posavine    uz    prigodne    pjesme    kroz    program    predstavljanja    izveli    su članovi KUD "Martinčani" pod vodstvom Nikoline Šiško. Više u priloženom videu.

VIDEO / Sa predstavljanja knjige

“Uspomene”, Marije Jagatić-Nosalj

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2017.

Dana     05.     svibnja     2017.     u     Tišini     Erdedskoj     održana     je prezentacija   Idejnog   rješenja   „Most   preko   rijeke   Save   između Tišine     Kaptolske     i     Tišine     Erdedske.     Idejno     rješenje     je prezentirao   mr.sc.   Nijaz   Mujkanović      profesor   s   Građevinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima. Za više o projektu klikni ovdje:

Most preko rijeke Save

između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske

U Martinskoj Vesi, 08. svibanj 2017.

Most preko rijeke Save

između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske

Most preko rijeke Save

Utorak ,   9.   svibnja   2017.    je   u   Trebarjevu   Desnom   u   Domu   "Stjepan   Radić" održano   predstavljanje   idejnog   projekta   “Kulturni   centar   Braće   Radić”. Vrhunski   arhitektonski   projekt   doc.art.   Ivice   Plaveca,   dipl.ing.arh.   koji   će se    izgraditi    u    Desnom    Trebarjevu.    Monumentalni    projekt    koji    svojom veličinom    dostojno    predstavlja    najveće    Hrvatske    sinove    braću    Radić. Sisačko-moslavačka   županija   u   suradnji   s   općinom   Martinska   Ves   kao nositelji   projekta   podupire   izgradnju   muzeja   kao   kulturnog   centra   koji će    istaknuti    njihovu    ulogu    i    djelovanje.    Ovakav    muzej    podići    će    i vrijednst    cijelom    naselju    te    povećati    turističku    ponudu    SMŽ    rekao    je općinski načelnik Stjepan Ivoš dipl. ing.     Više u priloženom videu.

Prezentiran mega projekt “KULTURNI

CENTAR BRAĆE RADIĆ”

U Martinskoj Vesi, 09. svibanj 2017.

KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ

Danas   su   općinski   načelnik   Stjepan   Ivoš   dipl.ing.   i   Sisačko-moslavački župan    Ivo    Žinić    u    12    sati,    u    prostoru    Općine    Martinska    Ves    potpisali ugovor     o     sufinanciranju     izvanrednog     održavanja     lokalnih     cesta     na području Općine Martinska Ves. Nakon   potpisivanja   ugovora   obišli   su   dijelove   cesta   koje   su   ugovorom obuhvaćene.    Više u priloženom videu.

Asfaltiraju se ceste: Željezno, Željezno-

Jezero, Jezero, Lijeva Luka, cesta prema

Boku Palanječkom i cesta prema

Strelečkom

U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2017.

Poštovani, Naručitelj OPĆINA MARTINSKA VES pokrenuo je nabavu za uslugu: Opskrba električnom energijom  Općine Martinska Ves. Temeljem navedenog, upućujemo Vam ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno   članku   12.,   stavku   1.   Zakona   o   javnoj   nabavi   (NN   broj   120/16) za   nabavu   roba   i   usluga   procijenjene   vrijednosti   do   200.000,00   kn   (bez PDV-a),      odnosno      za      nabavu      radova      procijenjene      vrijednosti      do 500.000,00   kn   (bez   PDV-a)   Naručitelj   nije   obvezan   primjenjivati   Zakon   o javnoj nabavi. 1. OPIS PREDMETA NABAVE : Opskrba    električnom    energijom        Općine    Martinska    Ves    u    skladu        s Troškovnikom    i    na    mjernim    mjestima    navedenim    u    Popisu    mjernih mjesta u prilogu  Poziva na dostavu  ponude. Više u priloženim dokumentima

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

U Martinskoj Vesi, 17. svibanj 2017.

POZIV SVIMA PONUDBENI LIST TROŠKOVNIK POPIS OMM SA POTROSNJOM 2016