Kulturni centar Braće Radić
BICIKLISTIČKE STAZE
DESNA
Na stranicama “Glasila” su postavljeni svi službeni vjesnici iz naše i drugih općina u RH. Želite li ih pretražiti kliknite na donji link.
LINK
POPIS SLUŽBENIH VJESNIKA
FINANCIJSKI  IZVJEŠTAJI  ČLANOVA  OPĆINSKOG  VIJEĆA IZABRANIH  S LISTE GRUPE  BIRAČA VAŽNE ODLUKE  (Zimska služba) VAŽNE ODLUKE  (Zimska služba)
OPĆINA MARTINSKA VES

20. ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA „MARTINSKI SUSRETI“ 10. lipnja 2017. 17:00 Svečano otvaranje 17:20 Revija narodnih nošnji KUD „Martinčani“ Martinska Ves KUD „Čuntićanka“ Hrvatski Čuntić KUD „Seljačka sloga“ Kutina KUD „Seljačka sloga“ Greda Sunjska KUD „Sidraga“ Tinj KUD „Sveti Ante“ Nadin KUU „Viduševac“ Gornji Viduševac HKUD „Poculica“ Letovanić HKUD „Radost“ Sela KUD „Jelenčanka“ Gornja Jelenska 18:00 KUD „Martinčani“ Martinska Ves 18:10 KUD „Seljačka sloga“ Kutina 18:20 KUD „Sidraga“ Tinj 18:30 KUD „Mijo Stuparić“ Velika Ludina 18:40 KUU „Viduševac“ Gornji Viduševac 18:50 HKUD „Radost“ Sela 19:00 KUD „Sveti Antun“ Zadobarje 19:10 KUD „Čuntićanka“ Hrvatski Čuntić 19:20 KUD „Seljačka sloga“ Greda Sunjska 19:30 KUD „Pokupljanka“ Brest Pokupski 19:40 KUD „Sveti Ante“ Nadin 19:50 HKUD „Poculica“ Letovanić 20:00 KUD „Jelenčanka“ Gornja Jelenska 20:10 Izbor para u najljepšoj nošnji

20. ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG

FOLKLORA „MARTINSKI SUSRETI“

10. lipnja 2017.

U Martinskoj Vesi, 06. svibanj 2017.

Poštovani, Naručitelj OPĆINA MARTINSKA VES pokrenuo je nabavu za uslugu: Opskrba električnom energijom  Općine Martinska Ves. Temeljem navedenog, upućujemo Vam ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno   članku   12.,   stavku   1.   Zakona   o   javnoj   nabavi   (NN   broj   120/16) za   nabavu   roba   i   usluga   procijenjene   vrijednosti   do   200.000,00   kn   (bez PDV-a),     odnosno     za     nabavu     radova     procijenjene     vrijednosti     do 500.000,00   kn   (bez   PDV-a)   Naručitelj   nije   obvezan   primjenjivati   Zakon   o javnoj nabavi. 1. OPIS PREDMETA NABAVE : Opskrba    električnom    energijom        Općine    Martinska    Ves    u    skladu        s Troškovnikom    i    na    mjernim    mjestima    navedenim    u    Popisu    mjernih mjesta u prilogu  Poziva na dostavu  ponude. Više u priloženim dokumentima

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

U Martinskoj Vesi, 17. svibanj 2017.

POZIV SVIMA PONUDBENI LIST TROŠKOVNIK POPIS OMM SA  POTROSNJOM 2016 FOTO GALERIJA 2015.

Osnovna    škola    Braća    Radić    u    suradnji    s    Općinom    Martinska    Ves raspisala    je    natječaj    za    najbolji    likovni    rad    učenika    iz    područja kulturne baštine Općine Martinska Ves. Najbolji    likovni    radovi    koristit    će    se    za    izradu    razglednice    Općine Martinska Ves i bit će nagrađeni bonom u vrijednosti od 200,00 kuna. Radovi predloženi za nagradu: 1. Motiv: Crkva sv.Martina – rad Ane Marjanić 4.r.                mentor: Ivana Meštric 2. Motiv: Čamac na Savi – rad Helene Brlečić 4.r.                mentor: Ivana Meštric 3. Motiv: Sava, guske, most- rad Lane Matleković PŠ Mahovo – 4.r.                        mentor: Ivana Meštric 4. Motiv: Crkva sv. Martina- rad Tee Šterc 2.r.                 mentor: Marica Stanković 5. Motiv: Most u Martinskoj Vesi – rad Tee Šterc 2.r.                 mentor: Marica Stanković

Natječaj za najbolji likovni rad učenika iz

područja kulture

U Martinskoj Vesi, 09. lipanj 2017.

CIJELI TEKST

Druga     subota     u     lipnju     rezervirana     je     za     Martinske     susrete     i     za Županijsku   smotru   izvornog   folklora.   Martinski   susreti   održani   su   po 32. put, a Županijska smotra 20. put. Više…

32. Martinski susreti i 20. Županijska

smotra izvornog folklora

U Martinskoj Vesi, 10. lipanj 2017.

CIJELI TEKST FOTO GALERIJA

FIS PORTAL Ministarstva poljoprivrede Od    26.    studenog    2016.    godine,    svi    vlasnici    uređaja    bez    valjanog pregleda   i   znaka   ili   sa   isteklom   registracijom   uređaja   su   u   prekršaju   i podliježu kaznama od 2.000-15.000kon. Više…

OBAVIJEST o pregledu prskalica i

raspšivača

U Martinskoj Vesi, 20. lipanj 2017.

OBAVIJEST

o ljetnom radnom vremenu Općinske uprave Ovom   Odlukom   propisuje   se   ljetno   radno   vrijeme   Općinske   uprave Općine     Martinska     Ves     za     period     od          03.     srpnja     2017.     godine (ponedjeljak) do 01. rujna 2017. godine. Radno   vrijeme   Općinske   uprave,   u   periodu   iz   članka   1.   ove   Odluke,   se određuje   u   vremenu   od   7,00   sati   do   15,00   sati.   Od   ponedljeljka,   04 rujna    2017.    godine    radno    vrijeme    Općinske    uprave    Općine    M.V.    je ponovno u vremenu od 7,30 sati do 16,30 sati. Ova    Odluka    stupa    na    snagu    danom    donošenja,    a    objavit    će    se    na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves.

Odluku o ljetnom radnom vremenu

Općinske uprave

U Martinskoj Vesi, 20. lipanj 2017.

ODLUKA