NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADO GOTOVAC SISAK

U Martinskoj Vesi, 08. studeni 2017.

OBAVIJEST dana   09.   studenog   2017.   godine   (četvrtak)   Narodna   knjižnica   i   čitaonica Vlado    Gotovac    Sisak,    Knjižnica    i    čitaonica    Martinska    Ves,    nastavlja    s radom po redovnom rasporedu.

DAN OPĆINE MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 11. studeni 2017.

Dan Općine Martinska Ves i blagdan svetog Martina biskupa obilježeno    je    polaganjem    vijenaca    i    paljenjem    svijeća    kod    središnjeg križa   na   groblju   u   Martinskoj   Vesi   i   kod   spomenika   poginulim   hrvatskim braniteljima   u   Martinskoj   Vesi   te   Svetom   misom   u   crkvi   Svetog   Martina biskupa   u   Martinskoj   Vesi   potom   Svečanom   sjednicom   Općinskog   vijeća Općine Martinska Ves u sportskoj dvorani OŠ Braća Radić Martinska Ves

OBAVIJEST

U Martinskoj Vesi, 19. studeni 2017.

Poštovani   roditelji   djece   s   prebivalištem   na   području   Općine   Martinska Ves.    Obavještavamo    vas    da    Općina    Martinska    Ves,    kao    i    prijašnjih godina,     organizira     podjelu     prigodnih     darova     za     djecu     povodom blagdana Svetog Nikole. Molimo   da   prijavite   djecu   za   poklon   svetog   Nikole   i   to   svu   predškolsku djecu    i    djecu    koja    pohađaju    osnovnu    školu    (starosti    od    O    godina/od rođenja pa nadalje, a do završetka osnovne škole).
Više u dokumentu desno
DOKUMENT

ODLUKA

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE -

PRIKUPLJANJE PONUDA

U Martinskoj Vesi, 02. listopad 2017.

Predmet   javnog   prikupljanja   su   radovi   održavanja   javne   rasvjete      na području Općine Martinska Ves. Vrsta    i    opseg    poslova    utvrđuje    se    Uvjetima    i    mjerilima    za    javno prikupljanje       ponuda       i       Programom              održavanja       komunalne infrastrukture Općine Martinska Ves. Više u dokumentima desno
DOC 2 DOC 1 DOC 3
Kulturni centar Braće Radić
BICIKLISTIČKE STAZE
DESNA
Na stranicama “Glasila” su postavljeni svi službeni vjesnici iz naše i drugih općina u RH. Želite li ih pretražiti kliknite na donji link.
LINK
POPIS SLUŽBENIH VJESNIKA
FINANCIJSKI  IZVJEŠTAJI  ČLANOVA  OPĆINSKOG  VIJEĆA IZABRANIH  S LISTE GRUPE  BIRAČA VAŽNE ODLUKE  (Zimska služba) VAŽNE ODLUKE  (Zimska služba)
OPĆINA MARTINSKA VES

20. ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA „MARTINSKI SUSRETI“ 10. lipnja 2017. 17:00 Svečano otvaranje 17:20 Revija narodnih nošnji KUD „Martinčani“ Martinska Ves KUD „Čuntićanka“ Hrvatski Čuntić KUD „Seljačka sloga“ Kutina KUD „Seljačka sloga“ Greda Sunjska KUD „Sidraga“ Tinj KUD „Sveti Ante“ Nadin KUU „Viduševac“ Gornji Viduševac HKUD „Poculica“ Letovanić HKUD „Radost“ Sela KUD „Jelenčanka“ Gornja Jelenska 18:00 KUD „Martinčani“ Martinska Ves 18:10 KUD „Seljačka sloga“ Kutina 18:20 KUD „Sidraga“ Tinj 18:30 KUD „Mijo Stuparić“ Velika Ludina 18:40 KUU „Viduševac“ Gornji Viduševac 18:50 HKUD „Radost“ Sela 19:00 KUD „Sveti Antun“ Zadobarje 19:10 KUD „Čuntićanka“ Hrvatski Čuntić 19:20 KUD „Seljačka sloga“ Greda Sunjska 19:30 KUD „Pokupljanka“ Brest Pokupski 19:40 KUD „Sveti Ante“ Nadin 19:50 HKUD „Poculica“ Letovanić 20:00 KUD „Jelenčanka“ Gornja Jelenska 20:10 Izbor para u najljepšoj nošnji

20. ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG

FOLKLORA „MARTINSKI SUSRETI“

10. lipnja 2017.

U Martinskoj Vesi, 06. svibanj 2017.

Slijedom    navedenog,    pozivaju    se    fizičke    i    pravne    osobe    na    koje    se odnose    Odluke    o    davanju    u    zakup    bez    javnog    poziva    na    koje    je Ministarstvo    poljoprivrede    dalo    suglasnost,    da    u    roku    od    30    dana, odnosno   u   razdoblju   od   16.   lipnja   2017.   do   16.   srpnja   2017.   podnesu Agenciji   za   poljoprivredno   zemljište,   Zagreb,   Ulica   grada   Vukovara   78., zahtjev   za   sklapanje   ugovora   o   privremenom   korištenju   sukladno   članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na

koje se odnose Odluke o davanju u zakup

bez javnog poziva na koje je Ministarstvo

poljoprivrede dalo suglasnost

U Martinskoj Vesi, 7. srpanj 2017.

FOTO GALERIJA 2015.

Osnovna    škola    Braća    Radić    u    suradnji    s    Općinom    Martinska    Ves raspisala     je     natječaj     za     najbolji     likovni     rad     učenika     iz     područja kulturne baštine Općine Martinska Ves. Najbolji    likovni    radovi    koristit    će    se    za    izradu    razglednice    Općine Martinska Ves i bit će nagrađeni bonom u vrijednosti od 200,00 kuna. Radovi predloženi za nagradu: 1. Motiv: Crkva sv.Martina – rad Ane Marjanić 4.r.                mentor: Ivana Meštric 2. Motiv: Čamac na Savi – rad Helene Brlečić 4.r.                mentor: Ivana Meštric 3. Motiv: Sava, guske, most- rad Lane Matleković PŠ Mahovo – 4.r.                        mentor: Ivana Meštric 4. Motiv: Crkva sv. Martina- rad Tee Šterc 2.r.                 mentor: Marica Stanković 5. Motiv: Most u Martinskoj Vesi – rad Tee Šterc 2.r.                 mentor: Marica Stanković

Natječaj za najbolji likovni rad učenika iz

područja kulture

U Martinskoj Vesi, 09. lipanj 2017.

CIJELI TEKST

Druga     subota     u     lipnju     rezervirana     je     za     Martinske     susrete     i     za Županijsku   smotru   izvornog   folklora.   Martinski   susreti   održani   su   po 32. put, a Županijska smotra 20. put. Više…

32. Martinski susreti i 20. Županijska

smotra izvornog folklora

U Martinskoj Vesi, 10. lipanj 2017.

CIJELI TEKST FOTO GALERIJA

FIS PORTAL Ministarstva poljoprivrede Od    26.    studenog    2016.    godine,    svi    vlasnici    uređaja    bez    valjanog pregleda   i   znaka   ili   sa   isteklom   registracijom   uređaja   su   u   prekršaju   i podliježu kaznama od 2.000-15.000kon. Više…

OBAVIJEST o pregledu prskalica i

raspšivača

U Martinskoj Vesi, 20. lipanj 2017.

OBAVIJEST

o ljetnom radnom vremenu Općinske uprave Ovom   Odlukom   propisuje   se   ljetno   radno   vrijeme   Općinske   uprave Općine     Martinska     Ves     za     period     od          03.     srpnja     2017.     godine (ponedjeljak) do 01. rujna 2017. godine. Radno   vrijeme   Općinske   uprave,   u   periodu   iz   članka   1.   ove   Odluke,   se određuje   u   vremenu   od   7,00   sati   do   15,00   sati.   Od   ponedljeljka,   04 rujna    2017.    godine    radno    vrijeme    Općinske    uprave    Općine    M.V.    je ponovno u vremenu od 7,30 sati do 16,30 sati. Ova    Odluka    stupa    na    snagu    danom    donošenja,    a    objavit    će    se    na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves.

Odluku o ljetnom radnom vremenu

Općinske uprave

U Martinskoj Vesi, 20. lipanj 2017.

ODLUKA
Poštovani, Naručitelj    OPĆINA    MARTINSKA    VES    pokrenuo    je    nabavu    radova    na investicijskom      održavanju      poljskih      putova      na      području      Općine Martinska   Ves   u   2017.   godini,   te   Vam   upućujemo   ovaj   Poziv   na   dostavu ponude. Sukladno   članku   12.,   stavku   1.   Zakona   o   javnoj   nabavi   (NN   broj   120/16) za   nabavu   roba   i   usluga   procijenjene   vrijednosti   do   200.000,00   kn   (bez PDV-a),     odnosno     za     nabavu     radova     procijenjene     vrijednosti     do 500.000,00   kn   (bez   PDV-a)   Naručitelj   nije   obvezan   primjenjivati   Zakon   o javnoj nabavi.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

U Martinskoj Vesi, 28. lipanj 2017.

DOKUMENT
Martinčice    su    uspješno    završile    natjecateljsku    godinu.    Na    Europskom prvenstvu    mažoretkinja    u    Giulianova    -    Italija    sudjelovale    su    u    jakoj konkurenciji   mažoretkinja      iz   12   europskih   država.   Treće   mjesto   osvojile su    u    kategoriji    velika    formacija    mix    juniori.    Natjecalo    se    12    naših djevojaka    i    uspješno    su    predstavile    našu    državu,    županiju    i    općinu Martinska   Ves.   U   našu   dragu   Posavinu   donijele   su   12   medalja,   pehar   i diplomu.

Bronca za Mažoretkinje Martinčice na

Europskom prvenstvu 

U Martinskoj Vesi, 29. lipanj 2017.

Udruga    CROCPA    u    suradnji    sa    tvrtkom    CIAK    na    području    Sisačko- moslavačke   županije   organizira   akciju   „Prateći   list“   –   akciju   sakupljanja     ambalažnog      otpada      sredstava   za   zaštitu   bilja.   Akcije   su   namijenjene poljoprivrednim    gospodarstvima    koja    trebaju    imati    prateći    list    kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisani način. Na     području     Sisačko-moslavačke     županije     određene     su     slijedeće lokacije sakupljanja ambalažnog otpada:  17.07. – Sisak, PZ Prvča, Barice Rapić 1a, od 12.30 - 16.00 sati

„Prateći list“ - Akciju sakupljanja 

ambalažnog  otpada  

U Martinskoj Vesi, 06. srpanj 2017.

DOKUMENT
6:15h iz Desnog Dubrovčaka za Sisak 6:30 h iz Lijeve Luke 6:40 h iz Setuša 6:45 h iz Martinske Vesi 10:00 h iz Siska za Desni Dubrovčak 14:00 h iz Desnog Dubrovčaka za Sisak 14:40 h iz Martinske Vesi 15:15 h iz Siska za Desni Dubrovčak  

RASPORED VOŽNJE LINIJSKOG PRIJEVOZA

U Martinskoj Vesi, 30. lipanj 2017.

ZA REDOVNU AUTOBUSNU LINIJU

DESNI DUBROVČAK - MARTINSKA VES - SISAK 

U PERIODU OD 01. SRPNJA 2017. DO 01. RUJNA 2017. GODINE

MALUKS PROMET d.o.o., Kloštranska 6, Ivanić-Grad, Kontakt: 01 2821 693.
RASPORED  VOŽNJE DOKUMENT
Martinčice    na    prijemu    kod    načelnika    općine    Martinska    Ves    povodom osvajanja 3. mjesta na Europskom prvenstvu mažoretkinja u Italiji. Svih   12   djevojaka   koje   su   se   okitile   broncom   nije   bilo   zbog   godišnjih odmora,   ali   trenerica   i   4   djevojke   ugodno   su   se   osjećale   razgovarajući   sa načelnikom      Stjepanom      Ivoš      i      njegovim      zamjenikom      Robertom Pokasom.   Načelnik   je   pripremio   poklone   za   svaku   djevojku   i   pohvalio   ih te zahvalio na odličnoj prezentaciji općine Martinska Ves.

Martinčice na prijemu kod načelnika

Općine 

U Martinskoj Vesi, 17. srpanj 2017.

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADO GOTOVAC SISAK

U Martinskoj Vesi, 24. srpanj 2017.

KNJIŽNICA I ČITAONICA MARTINSKA VES - NE RADI OD 31.07.2017. (PONEDJELJAK) – 01.09.2017 (PETAK) KNJIŽNICA SA RADOM POČINJE 02.09.2017. (SUBOTA) OD 17. 07. 2017. (PONEDJELJAK) KORISNICI MOGU PODIZATI 6 PRIMJERKA KNJIŽNE GRAĐE - ROK POSUDBE 56 DANA
OBAVIJEST - jednokratne novčane potpore učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2017/2018. godinu- Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore  imaju: 1. Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne škole 2. Redoviti učenici srednjih škola 3. Redoviti studenti Više u dokumentu desno

Obavijest-isplata novčane potpore

učenicima i studentima

U Martinskoj Vesi, 25. srpanj 2017.

DOKUMENT
ORGANIZATOR “DIJABETIČKO DRUŠTVO GRADA SISKA” u suradnji s Diamelli    poliklinika    za    dijabetis    organizira    predavanje    sa    temom “LOKALNA BAROKOMORA” 02.09.2017. u 12 sati u Hotelu Panonija. Predavač prof.dr.sc. Nikica Car Više u dokumentu desno

PREDAVANJE - Dijabetičko društva Grada

Siska, tema "Lokalna barokomora".

U Martinskoj Vesi, 25. srpanj 2017.

DOKUMENT
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“ u   Jedinstveni   upravni   odjel   Općine   Martinska   Ves-   Vlastiti   pogon   (6 izvršitelja-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Više u dokumentima desno

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

U Martinskoj Vesi, 28. srpanj 2017.

UPUTE NATJEČAJ
I.    Povjerenstvo    je    utvrdilo    da    pisanom    testiranju    može    pristupiti    6 kandidata, i to prema abecednom redu prezimena: 1. Ivica Dinčir, Lijeva Martinska Ves 9, 44201 Martinska Ves 2. Stjepan  Dinčir, Lijeva Martinska Ves 86, 44201 Martinska Ves 3. Tomislav Dovranić, Lijeva Luka 128, 44201 Martinska Ves 4. Ivica Ivanuš, Lijeva Martinska Ves 149, 44201 Martinska Ves 5. Mirko Pavun, Mahovo 104, 44201 Martinska Ves 6. Nevenko Tubić, Tišina Kaptolska 1, 44000 Sisak Više u dokumentima desno

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I

SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

U Martinskoj Vesi, 17. kolovoz 2017.

POZIV
Poštovani, Naručitelj OPĆINA MARTINSKA VES pokrenuo je nabavu za: Sanaciju, uređenje i opremanje knjižnice i čitaonice Martinska Ves Temeljem navedenog, upućujemo Vam ovaj Poziv na dostavu ponude. 1. OPIS PREDMETA NABAVE Sanacija,   uređenje   i   opremanje   knjižnice   i   čitaonice   Martinska   Ves-, građevinski   i   građevinsko   obrtnički   radovi   te   opremanje,   a   sukladno opisu i količinama iz ovom Pozivu priloženog Troškovnika. Više u pozivu desno

POZIV NA DOSTAVU PONUDE-SANACIJA,

UREĐENJE I OPREMANJE  KNJIŽNICE I

ČITAONICE MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 23. kolovoz 2017.

POZIV

Poslovni uzlet

Sisačko-moslavačke županije

U Martinskoj Vesi, 21. rujan 2017.

Poslovni   uzlet   je   projekt   Poslovnog   dnevnika   kojim   se   potiče   malo   i srednje      poduzetništvo      besplatnim      edukacijama      koje      održavaju renomirani     stručnjaci     iz     područja     financija,     managementa,     EU fondova    i    digitalnog    marketinga.    Drugi    jesenski    Poslovni    uzlet    ove godine   održat   će   se   u   Sisku,   29.   rujna   2017.,   u   organizaciji   Poslovnog dnevnika    i    Sisačko-moslavačke    županije.    Edukacije    su    namijenjene poduzetnicima, obrtnicima i vlasnicima OPG-ova kao i svima onima koji vlastita znanja i vještine žele dodatno usavršiti. Pozivamo Vas da se prijavite i iskoristite priliku za dodatnu edukaciju, prikupljanje informacija i umrežavanje s drugim sudionicima. Više u pozivu desno
DOC 2 DOC 1

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADO GOTOVAC SISAK

U Martinskoj Vesi, 04. listopad 2017.

OBAVIJEST zbog sanacije, uređenja i opremanja od 04.10.2017. godine (srijeda) knjižnica ne radi do daljnjeg

SIMORA D.O.O. I OPĆINA MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 05. listopad 2017.

POZIV NA RADIONICU "Mogućnosti financiranja iz ESI fondova – Program ruralnog razvoja RH 2014-2020“ 18.10.2017. u 10,00 sati -za djelatnike Općine i poljoprivrednike s područja Općine Martinska Ves-
DOC 2 DOC 1

OGLAS ZA RADNA MJESTA

U Martinskoj Vesi, 13. listopad 2017.

ISTRAKOP d.o.o. Građevinarstvo raspisuje natječaj za slijedeća radna mjesta: 1. Dipl.ing. građevine 2. Poslovođa za vođenje i upravljanje grupom u niskogradnji 3. Zidari, tesari, armirači (5-8 majstora) 4. Pomoćni radnici u građevini 5. Vozač samohodne autobetonare 6. Strojar na bageru, utovarivaču, gusjeničaru, točkašu… Više u oglasu desno…
OGLAS

SAZIV 3. SJEDNICA

U Martinskoj Vesi, 16. listopad 2017.

SAZIVAM 3.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 18.listopada 2017.godine (srijeda) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati
DOC 1

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 30. listopad 2017.

za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Sisačko — moslavačke županije u 2017. godini I.  Nagrada Sisačko moslavačke županije dodjeljuje se kao: a) Nagrada za životno djelo b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko — moslavačke županije
DOC 1

O B A V I J E S T

U Martinskoj Vesi, 06. studeni 2017.

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Martinska Ves. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 317/4 u k.o. Mahovo, oranica, površine 1045 m² (0,1045 ha), tržišna cijena iznosi 3.184,53 kn
DOC 1

OBAVIJEST - NARODNA KNJIŽNICA I

ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK

U Martinskoj Vesi, 19. studeni 2017.

pozivamo   roditelje   djece   predškolske   dobi   da   se   jave   u   knjižnicu   ako žele   da   njihova   djeca   polaze   organiziranu   igraonicu   (svaki   dan).   javiti   se možete   na   broj   telefona   044/711-004   u   radno   vrijeme   knjižnice.   (pon., sri., pet., 0d 8.00 - 16.00 i uto., čet., od 12.00 -20.00 sati)
Više u dokumentu desno
DOKUMENT

POZIV ZA OTKUP PROIZVODA

U Martinskoj Vesi, 20. studeni 2017.

Udruga    hrvatskih    branitelja    liječenih    od    PTSP-a    Sisačko-moslavačke županije i Braniteljska socijalno-radna zadruga ZIGETH – Glina POZIV na radni sastanaK 22.studenog 2017. sa početkom u 10 sati 0tkup:    paprika    za    ajvar,    krastavci    za    kiseljenje,    feferoni    ljuti    i    slatki, rajčica,   grah,   šljiva,   jabuka,   pšenica,   sirovine   za   sušeno   povrće   (mrkva, pasternjak, celer).
Više u dokumentu desno
DOKUMENT

OBAVIJEST O DERATIZACIJI

U Martinskoj Vesi, 21. studeni 2017.

OPERATIVNI PLAN O OBAVLJANJU OBVEZATNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE, U RAZDOBLJU OD 27.11.2017.-01.12.2017. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES
Više u dokumentu desno
DOKUMENT

SAZIV 4. SJEDNICA

U Martinskoj Vesi, 07. prosinac 2017.

SAZIVAM 4.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 13. prosinca 2017.godine (srijeda) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati
DOC 1
PREDSJEDNIK  Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf.

OBAVIJEST - za zasnivanje radnog odnosa

u javnim radovima na području Općine

Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 11. prosinac 2017.

-    RADNIK    NA    PREVENCIJI    POŽARA    I    BUJIČNIH    POPLAVA    -    (m/ž),    5 izvršitelja/ica,   na   određeno   vrijeme   u   trajanju   od   6   mjeseci,   rad   na   puno radno vrijeme
Više u dokumentu desno
DOKUMENT