BICIKLISTIČKE STAZE
DESNA
Na stranicama “Glasila” su postavljeni svi službeni vjesnici iz naše i drugih općina u RH. Želite li ih pretražiti kliknite na donji link.
LINK
POPIS SLUŽBENIH VJESNIKA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA VAŽNE ODLUKE (Zimska služba) VAŽNE ODLUKE (Zimska služba)
OPĆINA MARTINSKA VES

Udruge   kojima   su   dodijeljena   financijska   sredstva   Općine   Martinska   Ves namijenjena    financiranju    programa    i    projekata    od    interesa    za    opće dobro   koje   provode   udruge   na   području   Općine   Martinska   Ves   u   2016. godini,    u    obvezi    su    Općini    Martinska    Ves    kao    davatelju    sredstava podnijeti   Izvješće   (opisno   i   financijsko)   u   roku   30   dana   od   završetka programa/projekta na odgovarajućim obrascima koji su prilogu.

Podnošenje Izvješća udruga kojima su

dodijeljena sredstva Općine Martinska Ves u

2016. godini 

U Martinskoj Vesi, 24. siječanj 2017.

OBRAZAC 6. –OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA OBRAZAC 5. -OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

Javni   natječaj   za   financiranje   programa   i   projekata   od   općih   interesa koje provode udruge na području općine Martinska Ves u 2017. godini. (udruge    i    druge    prihvatljive    prijavitelje    (zaklade,    ustanove,    klubove, organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) Više u dokumentima.

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2017.

U Martinskoj Vesi, 07. veljača 2017.

UPUTE PRAVILNIK OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4 OBRAZAC 5 OBRAZAC 6 OBRAZAC 7 OBRAZAC 8 OBRAZAC 9 POPIS PRILOGA JAVNI NATJEČAJ GOD PLAN ODLUKA

Programski/ska asistent/ica (nepuno radno vrijeme, 60% radnog vremena) Rad na projektu „Aktivni mladi za lokalni razvoj“, financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Mjesto rada: Martinska Ves

Produljenje natječaja za posao - lideri

mladih 

U Martinskoj Vesi, 06. veljača 2017.

NATJEČAJ

Na   29.   Državnom   kvalifikacijskom   turniru   u   Vodicama   11.02.2017.,   u organizaciji   Saveza   mažoretkinja   i   pompon   timova   Hrvatske,   Martinčice su   i   ove   godine   zadržale   titulu   državnih   prvakinja.   Osvojile   su   zlato   u kategoriji   mini   mix   juniori   i   kvalificirale   se   na   EP   koje   će   se   održati   u Giulianova-   Italija   22.-25.   6.   2017.   Kvalificirale   su   se   i   u   kategoriji   mini pompon    juniori    gdje    su    osvojile    3.    mjesto.    Anja    Fiolić    osvojila    je    3. mjesto u kategoriji solo pompon. Na   takmičenju   su   sudjelovale   i   djevojčice   mlađeg   uzrasta,   kadeti,   koje   su također    postigle    dobre    rezultate    s    obzirom    na    veliki    broj    timova    i natjecatelja   koji   su   ove   godine   sudjelovali   na   kvalifikacijskom   turniru. Nastavljaju   sa   pripremama   za   Državno   natjecanje   za   velike   formacije koje će se održati u Zagrebu 23.04.2017.  

MARTINČICE PONOVILE USPJEH

U Martinskoj Vesi, 17. veljača 2017.

Dana   16.   veljače   2017.   godine   Lokalna   akcijska   grupa   Zrinska   gora   Turopolje   preuzela   je   u   Ministarstvu   poljoprivrede   ugovor   za   Provedbu Podmjera   19.2,   19.3   i   19.4   Programa   ruralnog   razvoja   RH,   u   ukupnom iznosu od 10.521.289,80 hrk. Na   svečanosti   dodjele   ugovora   bili   su   predsjednik   LAG-a   Zrinska   gora   Turopolje, g. Božidar Antolec, i voditelj ureda LAG-a g. Siniša Bukal.  

LAG ZRINSKA GORA - TUROPOLJE

Dodjela ugovora u ministarstvu pljoprivrede za

provedbu mjera 19.2, 19.3, i 19.4  programa ruralnog

razvoja RH

U Martinskoj Vesi, 20. veljača 2017.

PRIOPĆENJE

PRIDRUŽITE NAM SE u poboljšanju kvalitete života mladih kroz interaktivnu edukaciju, umrežavanje, druženje i volonterske akcije! Mjesto rada: Martinska Ves

AKTIVNI MLADI ZA LOKALNI RAZVOJ 

U Martinskoj Vesi, 02. ožujak 2017.

POZIV WORD POZIV PDF

Hrvatsko     kulturno     vijeće     organizira     predstavljanje     knjige     pučkoga svjedočanstva kroz četiri državna sustava. - nedjelja, 9. travnja 2017. u 19 sati - Dom kulture “Stjepan Radić”, Martinska Ves Dsna. br. 68 Vrijeme   predstavljanja   u   Zagrebu   i   Sisku   možete   potražiti   u   priloženom PDF letku.

USPOMENE

U Martinskoj Vesi, 28. ožujak 2017.

LETAK SAZIV

Sazivam   19.   sjednicu   Općinskog   vijeća   Općine   Martinska   Ves   koja   će   se održati   dana   07.   travnja   2017.   g.   (petak)   u   prostorijama   Općine   Martinska Ves s početkom u 18,00 sati. Dnevni red u prilogu (SAZIV)

SAZIV ZA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE M.V.

U Martinskoj Vesi, 06. travanj 2017.

za   dodjelu   jednokratnih      novčanih   potpora   osnovnoškolskim   učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2017. godini VISINA POTPORE I.            Općina    Martinska    Ves    dodjeljuje    jednokratne    novčane    potpore osnovnoškolskim     učenicima     s     područja     Općine     Martinska     Ves     za maturalno putovanje u 2017. godini. Novčane   potpore   dodjeljivat   će   se   jednokratno,   po   učeniku   koji ispuni   pravo   na   potporu,   u   iznosu   do   maksimalno   1.000,00   kuna   po učeniku (ovisno u ugovorenoj cijeni putovanja

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 10. travanj 2017.

JAVNI POZIV OBAVIJEST

Isplata    uskrsnice    za    umirovljenike    i    korisnike    zajamčene    minimalne naknade- Poštovani umirovljenici i korisnici zajamčene minimalne naknade, s   prebivalištem   na   području   Općine   Martinska   Ves,   obavještavamo   Vas da    će    Općina    Martinska    Ves    izvršiti    isplatu    prigodne    jednokratne naknade-uskrsnice za 2017. godinu.

OBAVIJEST

U Martinskoj Vesi, 10. travanj 2017.

SAZIV
U Martinskoj Vesi, 06. prosinac 2016. POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJEI INTERVJU) u petak, 08. travnja 2016. godine u 08,00 sati pisano testiranje za sve kandidate u u Vijećnici Općine Martinska Ves (prizemlje), Desna Martinska Ves 67, 44 201 Martinska Ves Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto: Računovodstveni referent
POZIV
U Martinskoj Vesi, 13. prosinac 2016. ODLUKU - o odabiru kandidata polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Nakon provedenog postupka odabira kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu Administrativni tajnik , u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu u Općini Martinska Ves i dostavljenog Izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja odabire se:
ODLUKA
U Martinskoj Vesi, 13. prosinac 2016. SAZIV ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE M.V.      
PREDSJEDNIK Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf.
Sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 15. prosinca 2016. g. (četvrtak) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati. Dnevni red u prilogu (SAZIV)
U Martinskoj Vesi, 21. prosinac 2016. JAVNI POZIV Općina Martinska Ves započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste duljine cca 1900 m koja se nalazi  na k.č.br. 614 u  k.o. Tišina Erdedska. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno  graniče s navedenom česticom o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja navedene ceste.
JAVNI POZIV

Udruge    kojima    su    dodijeljena    financijska    sredstva Općine     Martinska     Ves     namijenjena     financiranju programa   i   projekata   od   interesa   za   opće   dobro   koje provode   udruge   na   području   Općine   Martinska   Ves u   2016.   godini,   u   obvezi   su   Općini   Martinska   Ves   kao davatelju     sredstava     podnijeti     Izvješće     (opisno     i financijsko)      u      roku      30      dana      od      završetka programa/projekta   na   odgovarajućim   obrascima   koji su prilogu.

Podnošenje Izvješća udruga

kojima su dodijeljena sredstva

Općine Martinska Ves u 2016.

godini 

U Martinskoj Vesi, 24. siječanj

2017.

OBRAZAC 6. –OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA OBRAZAC 5. -OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

Javni   natječaj   za   financiranje   programa   i   projekata od   općih   interesa   koje   provode   udruge   na   području općine Martinska Ves u 2017. godini. (udruge    i    druge    prihvatljive    prijavitelje    (zaklade, ustanove,   klubove,   organizacije   civilnog   društva   čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) Više u dokumentima.

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE

2017

U Martinskoj Vesi, 07. veljača 2017.

UPUTE PRAVILNIK OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4 OBRAZAC 5 OBRAZAC 6 OBRAZAC 7 OBRAZAC 8 OBRAZAC 9 POPIS PRILOGA JAVNI NATJEČAJ GOD PLAN ODLUKA

Na      29.      Državnom      kvalifikacijskom      turniru      u Vodicama       11.02.2017.,       u       organizaciji       Saveza mažoretkinja   i   pompon   timova   Hrvatske,   Martinčice su   i   ove   godine   zadržale   titulu   državnih   prvakinja. Osvojile    su    zlato    u    kategoriji    mini    mix    juniori    i kvalificirale   se   na   EP   koje   će   se   održati   u   Giulianova- Italija   22.-25.   6.   2017.   Kvalificirale   su   se   i   u   kategoriji mini   pompon   juniori   gdje   su   osvojile   3.   mjesto.   Anja Fiolić osvojila je 3. mjesto u kategoriji solo pompon. Na    takmičenju    su    sudjelovale    i    djevojčice    mlađeg uzrasta,    kadeti,    koje    su    također    postigle    dobre rezultate     s     obzirom     na     veliki     broj     timova     i natjecatelja     koji     su     ove     godine     sudjelovali     na kvalifikacijskom   turniru.   Nastavljaju   sa   pripremama za   Državno   natjecanje   za   velike   formacije   koje   će   se održati u Zagrebu 23.04.2017.  

MARTINČICE PONOVILE USPJEH

U Martinskoj Vesi, 17. veljača 2017.

Dana   16.   veljače   2017.   godine   Lokalna   akcijska   grupa Zrinska   gora   –   Turopolje   preuzela   je   u   Ministarstvu poljoprivrede    ugovor    za    Provedbu    Podmjera    19.2, 19.3   i   19.4   Programa   ruralnog   razvoja   RH,   u   ukupnom iznosu od 10.521.289,80 hrk. Na    svečanosti    dodjele    ugovora    bili    su    predsjednik LAG-a   Zrinska   gora   –   Turopolje,   g.   Božidar   Antolec,   i voditelj ureda LAG-a g. Siniša Bukal.  

LAG ZRINSKA GORA -

TUROPOLJE

Dodjela ugovora u ministarstvu

pljoprivrede za provedbu mjera 19.2,

19.3, i 19.4  programa ruralnog razvoja

RH

U Martinskoj Vesi, 20. veljača 2017.

PRIOPĆENJE

PRIDRUŽITE NAM SE u poboljšanju kvalitete života mladih kroz interaktivnu edukaciju, umrežavanje, druženje i volonterske akcije! Mjesto rada: Martinska Ves

AKTIVNI MLADI ZA LOKALNI

RAZVOJ 

U Martinskoj Vesi, 02. ožujak 2017.

POZIV WORD POZIV PDF

Hrvatsko    kulturno    vijeće    organizira    predstavljanje knjige    pučkoga    svjedočanstva    kroz    četiri    državna sustava. - nedjelja, 9. travnja 2017. u 19 sati -   Dom   kulture   “Stjepan   Radić”,   Martinska   Ves   Dsna. br. 68 Vrijeme    predstavljanja    u    Zagrebu    i    Sisku    možete potražiti u priloženom PDF letku.

USPOMENE

U Martinskoj Vesi, 28. ožujak 2017.

LETAK SAZIV

Sazivam     19.     sjednicu     Općinskog     vijeća     Općine Martinska    Ves    koja    će    se    održati    dana    07.    travnja 2017.   g.   (petak)   u   prostorijama   Općine   Martinska   Ves s početkom u 18,00 sati. Dnevni red u prilogu (SAZIV)

SAZIV ZA 19. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE M.V.

U Martinskoj Vesi, 06. travanj 2017.

za      dodjelu      jednokratnih            novčanih      potpora osnovnoškolskim     učenicima     s     područja     Općine Martinska    Ves    za    maturalno    putovanje    u    2017. godini VISINA POTPORE I.            Općina    Martinska    Ves    dodjeljuje    jednokratne novčane     potpore     osnovnoškolskim     učenicima     s područja     Općine     Martinska     Ves     za     maturalno putovanje u 2017. godini. Novčane        potpore        dodjeljivat        će        se jednokratno,     po     učeniku     koji     ispuni     pravo     na potporu,   u   iznosu   do   maksimalno   1.000,00   kuna   po učeniku (ovisno u ugovorenoj cijeni putovanja

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 10. travanj 2017.

JAVNI POZIV OBAVIJEST

Isplata     uskrsnice     za     umirovljenike     i     korisnike zajamčene minimalne naknade- Poštovani     umirovljenici     i     korisnici     zajamčene minimalne naknade, s   prebivalištem   na   području   Općine   Martinska   Ves, obavještavamo    Vas    da    će    Općina    Martinska    Ves izvršiti     isplatu     prigodne     jednokratne     naknade- uskrsnice za 2017. godinu.

OBAVIJEST

U Martinskoj Vesi, 10. travanj 2017.