Gradnjom solarne mega elektrane općina Martinska Ves postaje bogatija za 60%

Potpisan ugovor o gradnji 570 milijuna kuna vrijedne fotonaponske elektrane na Poslovnoj zoni MV Mahovo

Na području poslovne zone Općine Martinska Ves (Mahovo) uskoro kreće izgradnja samostojeće fotonaponske elektrane vrijedne 457 milijuna kuna plus pdv, snaga elektrane je 60 MW električne energije. Procijenjena godišnja proizvodnja je 76 GWh sati.

Solarna elektrana u Općini Martinska Ves prvi je projekt takvog tipa u SMŽ, a ta bi investicija lokalnoj samoupravi trebala donositi od 3.6 do 6 milijina kuna godišnje. Potpisani su ugovori između Općine Martinska Ves i tvrtke Photo Volt d.o.o. koja će investirati u izgradnju sunčane elektrane ‘MVES 60’, na zemljištu Poslovne zone Mahovo. Treba napomenuti da će dio elektrane biti financiran fondovima Europske unije.
Tako bi se prihodi Općine Martinska Ves trajno povećali za cca 60%.

Rad i održavanje postrojenja će uključivati 6 stalnih djelatnika i značajan angažman lokalnih OPG-ova.

 

 


Image by Sebastian Ganso from Pixabay