Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici: Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno  Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj:141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.
Prihvatljivi iznos financiranja:
Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a  najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim  sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem i programsko područje PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši  iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske. Za programsko područje PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 eura.
Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80%  vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.
Sažetak natječaja:
Prema ciljevima Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i  sportskih natjecanja u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), Ministarstvo turizma i sporta  sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:
  1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim  tjelesnim vježbanjem;
  2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima  sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno  natjecanje izvan Republike Hrvatske;
  3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.
https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182
Rok za predaju dokumentacije: 2.3.2023.
Link: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – S P O R T (gov.hr)