OBAVIJEST – Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves

Javna  rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves trajati će 8 (osam) dana i to od 24. veljače 2023. godine do 03. ožujka 2023. godine.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves, održat će se 28. veljače 2023. godine. u 10.00 sati na adresi Desna Martinska Ves 63A u dvorani na katu.

Više u priloženim dokumentima:

JAVNA RASPRAVA
– PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU (Zip file)