Saziv – 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

Sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati
dana 13. ožujka 2023. godine (ponedjeljak)
u prostorijama Vatrogasnog doma,
Desna Martinska Ves 63A, s početkom u 16:00 sati.

Dokument
SAZIV 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Predsjednik
Mario Turek