OBAVIJEST – PRIJAVA ŠTETA UZROKOVANIH PRIRODNOM NEPOGODOM POPLAVOM-OPĆINA MARTINSKA VES

Pozivaju se svi vlasnici i korisnici nekretnina koje su bile u bile ugrožene poplavom i velikim količinama padalina; opreme, zemljišta, višegodišnjih nasada, šuma, stoke, obrtnih sredstva u poljoprivredi te ostalih sredstava i dobra da prijave štetu u Općini Martinska Ves  u razdoblju od 02.06. do 09.06.2023.godine

Tko može prijaviti štetu 

1.      Vlasnici imovine koja obuhvaća građevine, opremu, zemljišta, višegodišnje nasade, šume, stoku, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra
2.      Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druge pravne osobe

Obrazac za prijavu štete

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu koji popunjava isključivo vlasnik oštećene imovine. Obrazac za prijavu štete se nalazi u prilogu ove Obavijesti.
Kod ispunjavanja obrasca obvezna su sva polja od važnosti za područje i vrstu štete.
Obrazac možete popuniti i  radnim danom u vremenu od 08.00-15.00 sati u Općini Martinska Ves, Desna Martinska Ves 63 a.
Dokument:
OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETA