PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA – POPLAVA

Župan Sisačko – moslavačke županije je dana 19. lipnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – poplave na području općine Martinska Ves.

Rok za predaju prijava štete je 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode, dakle zaključno s danom 27. lipnja 2023. godine, a Obrazac za prijavu nalazi u prilogu ove objave kao i Odluka o proglašenju.
Napomena: Oni koji već podnijeli prijave štete, preliminarno prije Odluke o proglašenju, nisu u obvezi ponovno podnositi prijavu štete i popunjavati Obrazac PN.
Ispunjenu i potpisanu prijavu moguće je dostaviti skeniranu na
e-mail: opcina@martinskaves.hr ili osobno dostaviti u prostorije općinske uprave, Desna Martinska Ves 63A, Martinska Ves.

 

Dokumenti:

– ODLUKA-PROGLAŠENJE ELEMENTARNE NEPOGODE POPLAVE
– OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETA