Za korisnike inozemnih mirovina s prebivalištem u RH

Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica rasta troškova života za korisnike samo inozemnih mirovina s prebivalištem u RH

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u listopadu 2023.?
• korisnici mirovina ostvarenih samo u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen
međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec travanj 2023. ne prelazi iznos od 610 eura i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljanju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja te koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH (25. svibnja 2023.) i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj.
Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u listopadu 2023.?
• korisnici koji primaju samo hrvatsku mirovinu
• korisnici koji primaju hrvatsku i inozemnu mirovinu
• korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)
• korisnici koji su zaposleni (obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja)
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe.
Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a. Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 31. kolovoza 2023. mirovinsko.hr
Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?
Korisnicima samo inozemne mirovine jednokratno novčano primanje
isplatit će se u listopadu 2023.

 

OBAVIJEST KORISNICI INOZEMNIH MIROVINA