Bogatstvo životinjskog svijeta u Općini Martinska Ves

dr. sc. Domagoj Sremić

Životinjski svijet na području Martinske Posavine bogat je i raznovrstan zbog obilja hrane i očuvanosti prirodnih staništa.
U savsko – odransko – lonjskoj nizini, zbog raznorodnosti staništa i plijena kojim se hrane, osobito je bogat ptičji svijet. Na ovom području zabilježeno je oko 140 vrsta ptica, a najznačajnije su: fazan, jastreb, divlji golub, grlica, gugutka, ševa, svraka, vrana, djetlić, drozd, slavuj, sjenica, brgljez, zeba, vrabac, čvorak, siva čaplja, bijela roda, crna roda, divlja patka, divlja guska, prepelica čubasti gnjurac, liska, kormoran i dr.

Bijela roda jedna je od najvećih i najpoznatijih ptica koje obitavaju na području Martinske Posavine. Zanimljivo je to da se ta ptica tijekom povijesti prilagodila životu i gniježđenju na krovovima kuća ljudskih naselja. Jedno od objašnjenja može biti raznorodan plijen na livadama i oranicama (žabe, kukci, skakavci, zmije) te zaštićenost gnijezda na krovovima. Populacija te ptice na ovom području procjenjuje se na oko 150 parova, a na području cijele Sisačko-moslavačke županije na oko 500 parova. Bijela roda u potpunosti se prilagodila životu u ljudskim naseljima.
S ekonomskog i lovačkog stajališta čovjeku su najzanimljivije vrste: fazan, divlja patka, prepelica, divlja guska i liska. Od krupnijih sisavaca na ovom području mogu se naći: jelen, srna i divlja svinja. Te životinje vrlo su plašljive i stoga gotovo nevidljive. Zbog velikog izlovljavanja vrlo su prorijeđene pa se današnja lokalna lovačka društva »Srna« i »Prepelica« ne bave samo lovom, već u svom programu djelovanja predviđaju i brigu oko hranjenja i zaštite divljači. Guste nizinske poplavne šume nude grabežljivcima sigurno utočište. Lisica, kuna zlatica, lasica, tvor i jazavac hrane se sitnim glodavcima i raznim drugim štetočinama, a nerijetko zalaze i u seoska domaćinstva, tamaneći domaću perad. Ostale zaštićene vrste sisavaca su: ježevi, vjeverice, vidre i divlje mačke. Odransko i Črnec polje s mnogobrojnim pripadajućim kanalima, barama i močvarama vrlo su važni za život i mrijest riba. Riblji fond u Savi je zbog njezinog visokog stupnja onečišćenosti znatno smanjen i prorijeđen vrstama, dok je posve drukčija situacija u Odri, Lonji i Črncu. To su vrlo malo onečišćeni tokovi pa su zbog toga bogati mnogobrojnim vrsta-ma riba. Ondje obitavaju: patuljasti som, tzv. »mejnek«, babuška, šaran, mrena, crvenperka, som, štuka, grgeč, jez, deverika, smuđ, bijeli amur, a može se naći i pokoji riječni rak. Poplavna područja Posavine izuzetno su povoljna za život brojnim vodozemcima i gma-zovima: žabama (gatalinka, »zelena kraljica«), pijavicama, kornjačama, gušterima i zmijama (bjelouška), a vlažna staništa pogoduju razvoju i brzom razmnožavanju mnogobrojnih kuka-ca: komaraca, muha, obada, pčela, osa, stršljenova, pauka i dr.

 


Ilustracija: G. Jurić