Foto vijest: Nekoliko konja u Odranskom polju na putu prema Desnom Trebarjevu (10.8.2023., 15:20 h)

Info za vlasnike