Nedjelja 20. kolovoz: Obilježavanje 120. godišnjice izgradnje Kapele sv. Roka u Desnom Željeznu

20. kolovoz (nedjelja)
PROGRAM POČINJE U 11:30 SATI

– SVEČANA SVETA MISA POVODOM BLAGDANA SVETO ROKA 120. GODIŠNJICE IZGRADNJE KAPELICE KOJA C SE ODRŽATI U DRUŠTVENOM DOMU
– PROCESIJA DO KAPELICE SVETOG ROKA
– KULTURNO UMJETNIČKI PROGRAM
– PRIGODNI DOMJENAK ZA SVE PRISUTNE
– NASTAVAK DRUŽENJA UZ ŽIVU GLAZBU (Darko Janječić i Igor Bakarić u 17h)

KAPELA SV. ROKA U DESNOM ŽELJEZNOM

Kapela sv. Roka u Desnom Željeznom izgrađena je 1903. god. u vrijeme župnika Martina Dogše, a na inicijativu zagrebačkog nadbiskupa Jurja Posilovića, koji svoje obiteljske korijene po ocu vuče iz tog sela. Nacrte za njezinu izgradnju uredio je mjernik Kosta Tomac, a podignuta je i financirana o trošku Zemljišne zajednice Zeljezno Desno. Kapelu je svečano blagoslovio sisački podarhiđakon Mijo Međimorec … »Dne 22. kolovoza 1903. god. posvetio je preč. g. Dr. Mijo Medimorec, podarhidakon, novosagradenu kapelicu sv. Roka u Desnom Željeznom, u kojoj se i prvi puta odslužila sv. Misa«  Uz podarhiđakona Međimorca, misu su koncelebrirali i domaći župnik Martin Dogša, vojni župnik iz Zagreba Matija Rihtarić i župnik Franić iz Lijevog Dubrovčaka. Na oltaru se nalazila slika sv. Roka slikana tehnikom ulja na platnu. Zemljišna zajednica Desnog Željeznog dala je dvije rali zemljišta za uzdržavanje kapele, a kao potpisnici darovnoga ugovora navode se: Martin Posilović, Jakob Dvorski, Joso Neđeral i Đuro Caren. Kao daroprimci navode se šekutori kapele Đuro Caren i Martin Posilović te župnik Dogša.
            Godine 1939. mještani Desnog Željeznog nabavili su za kapelu novo zvono; rad zagrebačkog zvonolijevača Kvirina Lebiša. Iste godine, zalaganjem učitelja Franje Vrenca nabavljen je i harmonij za kapelu koji je smješten na maleni drveni kor.
Tijekom Drugog svjetskog rata, unatoč strahovitom stradanju Desnog Željeznog i njego-vih žitelja, kapela je pretrpjela tek manja oštećenja. Godine 1966. uređen je okoliš oko kapele i postavljena ograda, a 1972. godine župnik Franjo Talan izvršio je pol2ravak krovišta i tornja. Postavljen je i novi oltar kojega je izgradio stanoviti Ruk iz Lijevog Zeljeznog.
Najnoviju restauraciju unutrašnjosti i vanjštine ova kapela doživljava dolaskom župnika Ivice Berdika. Godine 2000. trošna i oštećena oltarna slika sv. Roka zamijenjena je novom, potpuno vjernom kopijom stare slike, koju je naslikao slikar Franjo Matešin iz Bojane (župa Gornji Draganec). Godine 2003. u sklopu obilježavanja stote obljetnice izgradnje i posvećenja kapele, župnik Berdik dao je obnoviti svu stolariju, nove klupe i pločice na podu, pokrečiti zvonik i vanjske zidove, te urediti neposredni okoliš uz kapelu (postavljena nova drvena ogra-da sa stupićima). Ova nastojanja oko uređenja kapele prihvatili su svi mještani, a financijski im je pomogao g. Darko Požgajec – poduzetnik iz Desnog Željeznog.
Dne 17. kolovoza 2003. služena je svečana sveta misa povodom obilježavanja stote obljetnice kapele koju je predvodio mons. Vladimir Stanković – generalni vikar Zagrebačke nadbiskupije, uz asistenciju domaćeg župnika Ivicu Berdika. Misnom slavlju prisustvovalo je oko tri stotine vjernika iz cijele župe. Nakon misnog slavlja, mons. Stanković upisao je svoje dojmove u župnu spomenicu: »Predvodio sam »Rokovsko euharistijsko slavlje« u Željeznom Desnom na spomen 100. obljetnice gradnje kapele sv. Roka i njezine uspješne obnove. Bio sam ugodno iznenađen velikim brojem prisutnih, koji su aktivno sudjelovali kod Sv. Mise. I opet sam doživio župu Martinska Ves kao pozitivan primjer u Posavini kako se nastoji očuvati hrvatska nacionalna baština i zdravi vjerski duh. «206 Kapela sv. Roka danas je filijalna kapela u kojoj se sv. Misa služi svake druge nedjelje.

 

 

 

 

Izvor: »Spomenica Obće pučke škole u M. Vesi 1854. – 1932.«, Državni arhiv u Sisku

Izvor: Dr.sc. Domagoj Sremić