PROJEKT “ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE” pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom od 18 god na više

Krajnji rok za iskaz interesa je 07.09.2023. godine (četvrtak).

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi  prevencija institucionalizacije“. Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

S obzirom da se Općina Martinska Ves planira prijaviti na navedeni Javni poziv, potrebno je definirati koliko bi korisnika bilo uključeno u projekt. U tom smislu, potrebno je da sve zainteresirane osobe iz ciljanih skupina iskažu interes kako bi mogli definirati broj korisnika te provjeriti da li osobe koje su iskazale interes ispunjavanju uvjete koje projekt propisuje.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:
1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom.

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:
1. Osobe starije od 65 godina:
• ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:
– za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina
mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu

prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti
projekta (629,13 eura; prosjek za mjesec srpanj)

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više
godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u
aktivnosti projekta (943,70 eura; prosjek za mjesec srpanj)

 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora –
  usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju
  pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih
  sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
  • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora –
  usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju
  pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili
  status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Molimo sve zainteresirane stanovnike Općine Martinska Ves za uključivanje u projekt kao
korisnika, da se jave osobno u Općinu Martinska Ves (Desna Martinska 63a) ili na broj telefona: 044/711-350 za detaljnije informacije.

Svi zainteresirani mogu dostaviti popunjen i potpisan  ili isti popuniti  i potpisati u općinskoj upravi  :

„OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“,

a s početkom provedbe projekta morat će dostaviti dokaznu dokumentaciju za navedeno u obrascu.

Krajnji rok za iskaz interesa je 07.09.2023. godine (četvrtak).

 

PROČELNICA
Maja Šikić, dipl. oec.

 

– JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
– ZAŽELI
OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA