AKCIJA SAKUPLJANJA KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA-23.09.2023. (SUBOTA)

Dana 23. rujna 2023. godine (subota) planirana je akcija sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Martinska Ves. Mole se svi korisnici koji su se prijavili za odvoz krupnog otpada, kao i oni koji nisu, a imaju potrebu za odvozom, da isti pripreme na način da bude dostupan vozilu Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o.

KRUPNIM (GLOMAZNIM) OTPADOM SMATRA SE:

-DRVO (drveni stolovi, stolice, ormari, ostali predmeti od drva…)

-PLASTIKA (plastični stolovi, stolice, plastične bačve i posude, kanistri, gajbe…)

-METALI (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj…)

-OSTALO (madraci, kauči, sobna i ulazna vrata, rolete, prozor i prozorski okviri, kupaonska oprema (umivaonici, wc školjke…) i dr.)

KRUPNIM (GLOMAZNIM) OTPADOM NE SMATRA SE:

GRAĐEVINSKI OTPAD (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, građevinski materijali od azbesta i gipsa, šuta…)

-OPASNI OTPAD

-ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD

-OTPADNE GUME

-OTPADNA VOZILA

-OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI

-OTPAD OD OREZIVANJA KROŠNJI, KOROVA, GRMOVA, OTPAD OD UKLANJANJA STABALA, PANJEVA…

Za više informacija možete kontaktirati Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o:
Telefon: 0800 200 214
E-mail: info@gos.hr
Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
Radno vrijeme: PON-PET 07:00 – 15:00