Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije

Sisačko-moslavačka županija je objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija svih korisnika Proračuna Sisačko-moslavačke županije iz područja kulture, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije, a koje su od interesa za Sisačko–moslavačku županiju.
Sufinancirat će se programi i projekti sljedećih područja:
 1. manifestacije udruga u kulturi
 2. manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti
 3. manifestacije koji promiču kulturu mladih
 4. međunarodne kulturne suradnje
 5. izgradnja, održavanje i opremanje iz područja kulture
 6. zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara
Ciljevi Javnog poziva:
 1. Institucionalno osnažiti udruge u području kulture te potaknuti njihove programe, projekte i aktivnosti
 2. Poticanje raznovrsnosti i kvalitete kulturne ponude na području Sisačko-moslavačke županije
 3. Poticanje ravnomjernog razvoja kulturnih djelatnosti i ponude kulturnih programa na području čitave Sisačko-moslavačke županije
 4. Očuvanje kulturne baštine Sisačko-moslavačke županije
 5. Poticanje daljnjeg razvoja kapaciteta udruga u kulturi s područja Sisačko-moslavačke županije
 6. Izgradnja, održavanje, obnavljanje i opremanje objekata u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti
Pravo podnošenja prijave po ovom Pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva koje su se svojim statutima opredijelile za obavljanje djelatnosti u kulturi, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (neprofitne organizacije) te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 80.000,00 eura. Za prijavitelje se financiraju programi/projekti od najnižeg iznosa od 140,00 eura, do najvišeg iznosa od 6.500,00 eura (osim Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije). Zbog ukazane potrebe za udruživanjem amaterskih kulturno-umjetničkih organizacija zbog međusobne suradnje i koordinacije osnovana je prva Zajednica Kulturno-umjetničkih udruga na području Sisačko-moslavačke županije. Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačkomoslavačke županije kao strateški važan partner u organizaciji i provođenju manifestacija iz područja kulture te organiziranju smotri i praćenju rezultata pojedinaca i udruga u kulturi može podnijeti prijave na poziv do najviše 13.000,00 eura.
Rok: 25.10.2023.

Poveznica: Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu – Sisačko-moslavačka županija (smz.hr)

Kontakt: obrazovanje@simora.hr ili 044 660 115