Subvencija prijevoza za redovite studente s područja Općine Martinske Ves (SMŽ)

  • za korištenje subvencije prijevoza željeznicom

Studenti ostvaruju pravo na sufinanciranje od 50 % cijene mjesečne/polumjesečne karte na relaciji najbližeg kolodvora ili stajališta od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i natrag.
  • za korištenje subvencije prijevoza na redovitim linijama autobusima Auto Prometa Sisak d.o.o. i Čazmatrans Prometa d.o.o.

Studenti ostvaruju pravo na sufinanciranje od 25% cijene mjesečne/polumjesečne karte na relaciji najbližeg kolodvora ili stajališta od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i natrag
Redoviti studenti trebaju poslati na ovjeru
  • ispunjen JEDAN primjerak obrasca POTVRDE za subvenciju prijevoza studenata koja se nalazi samo na internetskim stranicama SMŽ-e
  • POTVRDU O UPISU NA FAKULTET ILI UČILIŠTE u akademskoj godini 2023./24.
  • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE ili POTVRDU O PREBIVALIŠTU
Popunjena Potvrda i navedeni dokumenti dostavljaju se na mail adrese:
 ili
Studenti koji ostvare pravo na subvencionirani prijevoz mogu dobiti POTVRDU samo za jednu vrstu prijevoza.
Na temelju dostavljenih dokumenata student dobiva potvrdu Županije s kojom uz nadoplatu kupuje mjesečnu/polumjesečnu kartu za željeznicu (2. razreda putničkog vlaka) ili prijevoz autobusom za relaciju navedenu na potvrdi.
Za studente s potresom pogođenog potresa HŽ Putnički prijevoz nastavlja osiguravati besplatan prijevoz stanovnicima pogođenim potresom na području Sisačko-moslavačke županije do 31. prosinca 2023. godine.
Stanovnici pogođeni potresom na području Sisačko-moslavačke županije ostvaruju pravo na besplatan prijevoz u 2. razredu redovitih vlakova na svim relacijama unutar RH, s pojedinačnim ili mjesečnim kartama.
Također, prijevozna karta se ispostavlja i na temelju osobnog dokumenta ili uvjerenja o prebivalištu na području sljedećih gradova i općina, bez obzira na mjesto izdavanja (policijska uprava ili policijska postaja):
  • gradovi Petrinja, Glina, Sisak i Hrvatska Kostajnica,
  • općine Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Dvor, Topusko, Gvozd, Jasenovac, Hrvatska Dubica i Martinska Ves.
Svi studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2024. godine.
Putna karta za navedene mjesece kupuje se isključivo uz predočenje osobne iskaznice.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO

– Potvrda HŽ
– Potvrda Čazmatrans
– Potvrda AUTO-PROMET


Izvor:  smz.hr