AFRIČKA SVINJSKA KUGA – Izdvojeno iz Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge

Novu Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 117/2023) izdvaja se  članak 5. stavke 8., 10. i 11.:

(8) Držanje svinja u području županija obuhvaćenih zaraženim zonama i u zaraženim zonama nakon 31. listopada 2023., dozvoljeno je isključivo na objektima kategorije 3 i 4.
(10) Subjekti s nekategoriziranih objekata ili objekata kategorije 0, 1 i 2 dužni su uputiti svinje na klanje u klaonici određenoj od strane Ministarstva poljoprivrede ili ih zaklati na objektu za vlastite potrebe nakon provedbe kliničkog pregleda od strane ovlaštenih veterinara 24 sata prije klanja, najkasnije do 31. listopada 2023. godine.
(11) Na objektima koji udovoljavaju uvjetima za kategoriju 3 ili 4 te svim dodatnim uvjetima biosigurnosti sukladno stavku 9. ovoga članka, ovisno o broju svinja na objektu, dozvoljava se rekategorizacija najkasnije do 31. listopada 2023. godine.
U nastavku je  poveznicu na popis od strane Ministarstva poljoprivrede određenih objekata-klaonica za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge iz članka 44. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2023/594:

http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=109