SAZIV – 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

SAZIVAM 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 30. listopad 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Vatrogasnog doma, Desna Martinska Ves 63a,
s početkom u 18,00 sati
Više u dokumentu: