ODLUKA – Privremeno zatvaranje ceste NC 2-867, Setuš-ŽC 3274

Privremeno se zatvara cesta NC 2-867, Setuš-ŽC 3274 radi izvođenja radova.

Privremeno zatvaranje vrijedi za dane 6.- 11. studeni 2023.g.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves i Internet stranici općine.

 

Dokument:

ODLUKA PRIVREMENO ZATVARANJE CESTE