JAVNI NATJEČAJ – za prijam u službu na radno mjesto „Referent za računovodstvo”

DATUM: 06.12.2023.

JAVNI NATJEČAJ- za prijam u službu na radno mjesto
„Referent za računovodstvo- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz
natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-
JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo;
Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i
podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.
Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana
prije održavanja provjere.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8
dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobnom dostavom ili
poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 442201
Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj: Referent za računovodstvo«.
Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 145/23 od 06. prosinca 2023.
Više  pod rubrikom: OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI
OPĆINA MARTINSKA VES