Poziv – PREDSTAVLJANJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2024. GODINI

POZIV NA PREDSTAVLJANJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2024. GODINI, S NAGLASKOM NA POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZELENO/DIGITALNO, ZAPOŠLJAVANJE RANJIVIH SKUPINA I PROGRAM VAUČERA ZA OBRAZOVANJE

Petak, 15. ožujka 2024. godine, 10:00 sati
Dvorana na katu Vatrogasnog doma,
Desna Martinska Ves, 63a