Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu

Objavljen: Sisačko – moslavačka županija

Naziv poziva: Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu


Prihvatljivi korisnici:
  • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i imaju sjedište/prebivalište na području Sisačko – moslavačke županije, bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava
Specifični uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:
  • „profesionalni poljoprivrednik“ je Korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik je plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.
Prihvatljive aktivnosti:
Ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda:
  • Nabava peristaltičke pumpe za doradu i preradu grožđa i vina
Sažetak natječaja: Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s ulaganjem u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi u stavljanju na tržište proizvoda
Intenzitet potpore po Korisniku:
  • Do 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 7.963,37 EUR
Rok za predaju dokumentacije: javni poziv otvoren je od 27.02.2024. do 27.03.2024. godine.
Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj, ruralni@simora.hr , 044 660 116

Link: https://www.smz.hr/natj/javni/106-smz/njp/poljoprivreda-sumarstvo-vodno-gospodarstvo/10595-javni-poziv-za-poticanje-razvoja-poljoprivrede-u-sisacko-moslavackoj-zupaniji-za-2024-godinu