SAZIV – 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

SAZIVAM
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
koja će se održati dana 07. ožujka 2024. godine (četvrtak)
u vijećnici Općine Martinska Ves, na adresi Desna Martinska Ves 67, s početkom u 18,00 sati

 

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – SAZIV