FOTO VIJEST – Projekt izrade istražne bušotine Setuš-2

Sve fotografije na ovoj web stranici su autorska djela. Za njihovo korištenje potrebno je odobrenje Općine Martinska Ves.

 

Projekt izrade istražne bušotine Setuš-2

GRAĐEVINA:
Projekt izrade istražne bušotine Setuš-2 (Set-2) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja na Istražnom prostoru “SA-06”
LOKACIJA:
k.č.br. 517, 518, 519, 520 k.o. Setuš
INVESTITOR:
ASPECT CROATIA Kft. PODRUŽNICA ZAGREB
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

PROJEKTANT:
GEGEKSPERT d.o.o.
Brezovicka cesta 48e, 10 020 Zagreb

IZVOĐAČ:
RAVLIć TRANS vi. Cvitan Ravlić
Slavonska 7 31000 Osijek
NADZOR:
Vladimir Majder, dipl.ing.grad
ASPECT CROATIA kft. PODRUŽNICA ZAGREB
RJEŠENJE O RH-Ministarstvo Gospodarstva i Održivog razvoja
PROVJERENO: Uprava za energetiku
NAFTNO-RUDARSKOM: Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
O PROJEKTU:
Klasa: UP/I-392-01/22-01/100
Ur.broj: 517-07-3-1-23-10
Izdana: Zagreb, 22.09.2023

 

 

Foto: G. Jurić,
Općina Martinska Ves