OPĆINA MARTINSKA VES
Most preko rijeke Save između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske Dana 05. svibnja 2017. u Tišini Erdedskoj održana je prezentacija Idejnog rješenja „Most preko rijeke Save između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske. Idejno rješenje je prezentirao mr.sc. Nijaz Mujkanović profesor s Građevinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima, te načelnik Općine Martinska Ves dipl. ing. Stjepan Ivoš. Na prijedlog inicijative grupe građana iz Tišine Erdedske, te nakon sastanka 09.03.2016. Općina Martinska Ves je pokrenula izradu Idejnog rješenja za most. 11. ožujka 2016. poslan je zahtjev za uvrštenje mosta u Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije. 12. siječnja 2017. odrađen je sastanak na terenu s mr. sc. Nijazom Mujkanovićem te je zatražena ponuda Građevinskog fakulteta za Idejno rješenje mosta. 30. siječnja 2017. Izdana je narudžbenica za isti te je pokrenuta izrada. 07. travnja 2017. donešene su Izmjene prostornog plana Sisačko-moslavačke županije u koje je uvršten most. Prema Idejnom rješenju most bi se trebao graditi 25 m nizvodno od kapele u Tišini Kaptolskoj. Raspon mosta (lukova) je 155,40 m, širina prometnog i rubnih trakova je 3,50 m, zaštitna bankina 0,75 m, a pješački hodnik, obostrano zaštićen ogradama je širine 2,00m, prometovanje je regulirano semaforima, ograničenje u nosivosti ne postoji.
Most preko rijeke Save između Tišine Kaptolske i Tišine Erdedske