Dimnjačar

 

DIMNJAČAR – Ovlašteni koncesionar

OVLAŠTENI KONCESIONAR ZA DIMNJAČARSKE USLUGE:
ELDIM, dimnjačarski obrt, vl. Mario Gjuretić,
Donji Vukojevac 83B, 44272 Lekenik
KONTAKT: Vlasnik g. Mario Gjuretić: 095 405 0006
e-mail: marioeldim@gmail.com