OPĆINA MARTINSKA VES
Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine M. Ves za Stjepana Ivoša i za Ivicu Dadovića, te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine M. Ves

Kandidature načelink

U Martinskoj Vesi, 30. travanj 2021.

KANDIDATURE NAČELNIK
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine M. Ves- HDZ-HSS, nositelja liste Stjepana Ivoša i Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Martinska Ves kandidacijske liste grupe birača, nositelja liste Ivice Dadovića, te Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor

članova Općinskog vijeća Općine M.Ves

U Martinskoj Vesi, 30. travanj 2021.

KANDIDATURE VIJEĆE