IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Martinska Ves
.
.
Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Općina Martinska Ves objavljuje
Izjavu o pristupačnosti (02)
Općenito
Kao jedinica područne (regionalne) samouprave, Općina Martinska Ves je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu martinskaves.hr.
Općina Martinska Ves je uložila značajne resurse kako bi osigurala da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.
Pristupačnost na mrežnoj stranici www.martinskaves.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www.martinskaves.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).
Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.martinskaves.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice, pritiskom na tipku TAB ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + F2.
Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni kriteriji propisani (WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines)
Status usklađenosti
Mrežna stranica www.martinskaves.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
  • krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
  • za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke <p> tekst elementi
  • svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
  • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.
Za sve navedene neusklađenosti Općina Martinska Ves se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona, te pod točkama 3 i 7, vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Općina Martinska Ves kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.
Podizanje razine pristupačnosti
Općina Martinska Ves nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.martinskaves.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti
Povratne informacije i podaci za kontakt
Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne www.martinskaves.hr, ukoliko do nekih informacija ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: Službenica za informiranje Općine Martinska Ves Marica Ilijević.:
• telefonom na broj: +385 44 711 350
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr,
• poštom na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 44201 Martinska Ves.
Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Tel: 01 2099 120
E-mail:
www.pristupinfo.hr
U Sisku, 26. siječanj 2023. godine

KORISNO ZA POSJETITELJE
Mrežne stranice Općine Martinska Ves optimizirane su za novije generacije internet preglednika. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 7, 8, 9 ili 10 svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurat ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti. No, još bitnije od toga je da će Vaše pregledavanje interneta općenito biti sigurnije i bolje.
Osim što možete nadograditi svoj internet preglednik, na ovom mjestu možete skinuti i korisne programe koji će vam omogućiti pregledavanje uobičajenih formata dokumenata koji se distribuiraju putem weba, ali i korisne programe za siguran i produktivan rad na vašem računalu.

 


1) Internet preglednici (najnovije verzije)
2) Preglednici dokumenata                           
Na ovoj poveznici nalazi se on line servis s kojim možete pregledavati dokumente u doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx i pdf formatu
3) Ostali korisni programi
  • 7 zip program koristite za dekompresiju datoteka skinutih sa ove stranice u .zip ili .rar formatu. (instaliraj)
  • Preuzmite program za pregledavanje .pdf dokumenata (Adobe Acrobat Reader) – instaliraj
4) Programi za udaljeni pristup računalima
  • TeamViewer – rješenje za daljinski pristup i podršku putem interneta (instaliraj)
5) Besplatni Office programi
6) Antivirusna zaštita ( besplatni programi)

Izjava o pristupačnosti 01:
Martinska Ves, datum: 17. rujan 2020.
Općina Martinska Ves nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.martinskaves.hr
Status usklađenosti
Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Općina Martinska Ves provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:
• krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta,
• krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
• nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
• neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
• sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
• za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke <p> tekst elementi
• svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
• audio i video sadržajima nedostaju titlovi.
Za sve navedene neusklađenosti Općina Martinska Ves se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8.Zakona, te pod točkama 3 i 7, vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Općina Martinska Ves kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena je 17. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je provela Općina Martinska Ves.
Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Općini Martinska Ves možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Općina Martinska Ves Marici Ilijević.:
• telefonom na broj: +385 44 711 350
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr,
• poštom na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 44201 Martinska Ves.
Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr