2021.
Predmet nabave: - Adaptacija krovišta na spomen domu braće Radić-Desno Trebarjevo ( kčbr. 246, k.o. Desno Trebarjevo) sukladno opisu i količinama iz priloženog Troškovnika

Predmet nabave:

ADAPTACIJA KROVIŠTA NA SPOMEN

DOMU BRAĆE

RADIĆ-DESNO TREBARJEVO

U Martinskoj Vesi, 20. srpanj 2018.

POZIV SVIMA
POZIV SVIMA
2017.
Plan nabave
Registar sklopljenih ugovora
2013.
2014.
2015.
2015.
2016.
Jednostavna nabava
OPĆINA MARTINSKA VES
Predmet nabave: IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU MARTINSKA VES

Predmet nabave:

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU

MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Predmet nabave: Radovi na investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

Predmet nabave:

ODRŽAVANJU POLJSKIH PUTOVA

U Martinskoj Vesi, 14. lipanj 2018.

Javna nabava
POSTUPCI JAVNE NABAVE
POZIV SVIMA
PLAN NABAVE
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Javna nabava
2019.
2019.

Predmet nabave:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE -

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJIMA

U OPĆINI MARTINSKA VES

U Martinskoj Vesi, 26. kolovoza 2019.

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJIMA U OPĆINI MARTINSKA VES (groblja: Martinska Ves, Tišina Erdedska i Strelečko),

Predmet nabave:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE -

Održavanje poljskih putova

U Martinskoj Vesi, 30. travanj 2019.

Radovi na investicijskom održavanju poljskih putova na području Općine Martinska Ves u 2019. godini
2018.
2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET

NABAVE: Radovi na pojačanom održavanju

staza na grobljima u Općini Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 10. rujan 2019.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.09.2019. DO 10.00 SATI Više u priloženom dokumentu i pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNA NABAVA- POSTUPCI JAVNE NABAVE 2019.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18.09.2019. DO 9.00 SATI Više u priloženom dokumentu i pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNA NABAVA- POSTUPCI JAVNE NABAVE 2019.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET

NABAVE: IZVANREDNO ODRŽAVANJE

KOLNIČKOG ZASTORA NC 3 776 MAHOVO -

POSLOVNA ZONA MAHOVO

U Martinskoj Vesi, 10. rujan 2019.

POSTUPCI JAVNE NABAVE
PLAN NABAVE
2020.
2020.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.03.2020. DO 09.00 SATI

Radovi na investicijskom održavanju

poljskih putova na području Općine

Martinska Ves u 2020. godini

U Martinskoj Vesi, 13. ožujak 2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.03.2020. DO 09.00 SATI

Radovi na adaptaciji krovišta društvenog

doma Bok Palanječki

U Martinskoj Vesi, 13. ožujak 2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET

NABAVE: Nabava kućanskih i osnovnih

potrepština u okviru projekta „Zaželi-

Martinska Ves“

U Martinskoj Vesi, 20. srpanj 2020.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 27.07.2020. DO 09.00 SATI Više pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNA NABAVA- POSTUPCI JAVNE NABAVE 2020.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
TROŠKOVNIK
ODLUKA
POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET NABAVE: Nabava kućanskih i osnovnih potrepština u okviru projekta „Zaželi-Martinska Ves
Snanacija pročelja zgrade - zgrada Spomen doma braće Radić ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 22.09.DO 9.00 SATI.

OBJAVLJEN JE POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA

PREDMET NABAVE:

U Martinskoj Vesi, 16. rujan 2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
2021.

OBJAVLJEN JE POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET

NABAVE: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta ma

području Općine Martinska Ves

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 02.04.2021. DO 09.00 SATI

JAVNA (JEDNOSTAVNA)NABAVA- POZIV

U Martinskoj Vesi, 23. ožujak 2021.

2022.

U prilogu: Dokumentacija o nabavi

Ponude se zaprimaju do 19.01.2022. do 11:00 sati

JAVNA NABAVA-IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG

DVORIŠTA