JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


– PROČELNIK JUO (1)
– ADMINISTRATIVNI TAJNIK (1)
– REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO (1)
– REFERENT- KOMUNALNI REDARPOLJOPRIVREDNI REDAR (1)