PRIJAVA ŠTETA U Martinskoj Vesi, 11. veljača 2021.

Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres od 9.

veljače 2021. godine, proglašena je prirodna nepogoda – potres na

području Općine Martinska Ves. Pozivaju se građani, pravne osobe,

obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine

Martinska Ves koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim

zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim

gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi (uključujući sustav za

navodnjavanje, mreže, armaturu i drugo), te biljnoj i stočarskoj

proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete iz

priloga ovog poziva zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.

Više u dokumentima lijevo
ODLUKA POTRES
OBRAZAC
PRIJAVA ŠTETA
OPĆINA MARTINSKA VES

Obavještavamo sve osobe i obitelji stradale u potresu s područja nadležnosti CZSS Sisak

(uključujući općine Sunja, Martinska Ves i Lekenik) da se zahtjevi za ostvarivanje prava na

jednokratnu naknadu kao pomoć u prevladavanju posljedica razornog potresa mogu podnijeti

NEPOSREDNO u prostorijama CZSS Sisak, na adresi Sisak, I. Meštrovića 21 ili elektronskom

poštom na E-mail: korisnik076@mdomsp.hr

Svi vaši zahtjevi bit će zaprimljeni.

Sve dodatne informacije možete dobiti sve dane u tjednu na telefon Centra za socijalnu skrb

Sisak - (044) 515 700.

ZAHTJEV ZJP
PSIHOLOŠKA POMOĆ U KRIZNIM SITUACIJAMA Za sve osobe u potrebi pružanja psihosocijalne pomoći u kriznim situacijama i pružanje psihološke prve pomoći možete se javiti na broj telefona 091 4410 102.
Obrazac za jednokratnu naknadu uslijed elementarne nepogode - potresa

Pozivamo stanovnike s područja Općine Martinska Ves, koji su pretrpjeli štetu na imovini

uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, a imaju potrebu za procjenu statike objekta da

popune upitnik s prijavom štete.

Popunjavanjem upitnika podaci će biti uneseni u središnju

bazu podataka za područje Sisačko-moslavačke

županije u sklopu aplikacije na sljedećoj poveznici:

Osobe koje nemaju pristup ili se ne služe internetom, mogu štetu prijaviti na broj telefona

044/711 350 ili mogu doći osobno u zgradu općinske uprave na adresi Desna Martinska Ves 67.

Poziv za prijavu štete od potresa U Martinskoj Vesi, 04. siječanj 2021.
Jednokratna naknada U Martinskoj Vesi, 11. siječanj 2021.

Temeljem odluke Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa isplaćivat

će se novčana pomoć kućanstvima i samcima čije su nekretnine

stradale u potresima 28. i/ili 29. prosinca 2020. te naknadnim

potresima, na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke

županije i Karlovačke županije.

Novčana pomoć će se isplatiti u različitom iznosu za kategoriju

kućanstvo i kategoriju samac.

Novčana pomoć će se isplatiti podnositeljima zahtjeva (za kućanstva i

samce) koji su na dan 28. i/ili 29. prosinca 2020. godine imali

prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi nekretnine oštećene u

potresu.

Zahtjevi se predaju u prostorijama Općine Martinska Ves, Martinska

Ves, Desna Martinska Ves 67, svakim radnim danom (ponedjeljak-

petak) u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u periodu od 29. siječnja do

19. veljače 2021.

Zahtjev za isplatu novčane pomoći Hrvatskog Crvenog križa U Martinskoj Vesi, 01. veljača 2021.
OBAVIJEST
ZAHTJEV ZA ISPLATU
UPUTE ZA POPUNJAVANJE
OTVOREN POZIV ZA DODJELU ROTARY STIPENDIJA ZA SREDNJOŠKOLCE IZ POTRESOM POGOĐENIH PODRUČJA U Martinskoj Vesi, 03. veljača 2021.

Preko 50 Rotary klubova iz cijele Hrvatske okupilo se u zajedničkoj

humanitarnoj akciji prikupljanja financijskih sredstava pod nazivom

„STIPENDIRANJE UČENIKA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU".

Ovaj svojevrsni „Rotary zamašnjak za budućnost" osigurati će

stipendije za 250 srednjoškolaca iznosom od minimalno 5.000 Kn koji

će biti isplaćen odabranim stipendistima najkasnije do 30. lipnja 2021.

godine. Natječaj je otvoren od 01. do 22. veljače.

OTVORENI POZIV ZA DODJELU ROTARY STIENDIJA

Objavljen je JAVNI POZIV za podnošenje prijava u svrhu

raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu

zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na

području općine Martinska Ves.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Prijave se sa svom propisanom dokumentacijom i pripadajućim

obrascima ponose na adresu općinske uprave Općine Martinska

Ves, Desna Martinska Ves 67, 44201 Martinska Ves

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava u svrhu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području općine Martinska Ves
U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2021.
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
ZAHTJEV
JAVNI POZIV
IZJAVA o namjenskom trošenju sredstava
IZJAVA suvlasnika (članak 5. Javnog poziva)
JAVNI POZIV
MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE-FINANCIRANJE NAJAMNINE ZA OSOBE ČIJI SU OBJEKTI STRADALI U POTRESU (crvene naljepnice)

Javni poziv otvoren je do 31.12.2021.

Građani se mogu za pomoć i pitanja vezana za Javni poziv obratiti

službenicima u Centru za obnovu, Trg Stjepana Radića 8, Petrinja, ili na

brojeve telefona 044/555-290, 044/555-298, 044/555-292

Tekst Javnog poziva i ostala pripadajuća dokumentacija dostupna je na linku: