Uz nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuje se i: 1. Poziv javnosti-za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta, te je naveden i rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga 2. Obrazac -za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, sastavlja se Izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz savjetovanja s obrazloženjem te ga objavljuje na službenoj web stranici.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) te jasnije definiran kroz članak 11. spomenutog Zakona. Savjetovanje s javnošću provodi se o Nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

NACRT PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za 2019.

(05.07.2019. - 12.07.2019.)

MVREB2019-1-programi
MVREB2019-1

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

(05.07.2019. - 12.07.2019.)

PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U

VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU MARTINSKU VES

OPĆINA MARTINSKA VES

OBAVIJEST-JAVNI UVID (28.09.-12.10.2018.)

2019.

2018.

NACRT PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA

ZA 2021. I 2022. GODINU

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga od 21.11.2019-06.12.2019.

JAVNI POZIV
PRORAČUN 2020.
OBRAZAC

NACRT II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2019.

GODINU

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga od 21.11.2019-06.12.2019.

II. REBALANS 2019. - SAVJETOVANJE

2020.

NACRT PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za

2020. Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga od 21.05.2020-28.05.2020.

do 15.00 sati

JAVNI POZIV
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2020. GODINU
OBRAZAC

NACRT PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za 2021. g. Rok za podnošenje

mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 04.12 - 14. 12 2020. godine do 15,00 sati

JAVNI POZIV
PRORAČUN OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2021. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2021. GODINU

NACRT II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za

2020. g. Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 04.12. – 14.12.

2020.godine do 15,00 sati

JAVNI POZIV
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2020. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2020. GODINU
OBRAZAC
OBRAZAC

2021.

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE

MARTINSKA VES

OBRAZAC
OBRAZLOŽENJE

I.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2021. GODINU

OBRAZAC
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJEATNOSTIMA ZA 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2021. GODINU

Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 29.studeni do 14. prosinca 2021.

do 15,00 sati

OBRAZAC
II. REBALANAS-PROGRAMI

NACRT PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA

ZA 2023. I 2024. GODINU

Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 29.studeni do 14. prosinca 2021.

do 15,00 sati

OBRAZAC
PROGRAMI 2022.