SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

OPĆENITO O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
Uz nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuje se i:
1. Poziv javnosti-za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta, te je naveden i rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga
2. Obrazac -za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju
Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, sastavlja se Izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz savjetovanja s obrazloženjem te ga objavljuje na službenoj web stranici.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) te jasnije definiran kroz članak 11. spomenutog Zakona.
Savjetovanje s javnošću provodi se o Nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

 


2023.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2024. GODINU
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 20.11.2023. – 5.12.2023. do 15,00 sati.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 63A, 44 201 Martinska Ves ili na adresu elektroničke pošte: opcina@martinskaves.hr

 

Dokumenti


 

PRIJEDLOG ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MARTINSKA VES
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 03.studenog do 03. prosinca 2023. do 15,00 sati.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 63A, 44 201 Martinska Ves ili na adresu elektroničke pošte: opcina@martinskaves.hr

Dokumenti


PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2023. GODINU
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 44 201 Martinska Ves ili na adresu elektroničke pošte: opcina@martinskaves.hr
U Martinskoj Vesi, 11. kolovoz 2023.
Dokumenti

2022.

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2023. GODINU.
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 25.studenog do 09. prosinca 2022. do 15,00 sati.
U Martinskoj Vesi, 25. studeni 2022.
Dokumenti

NACRT IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2022. GODINU
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 03.lipnja do 13. lipnja 2022. do 15,00 sati.
U Martinskoj Vesi, 3. lipanj 2022.
Dokumenti

 


NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 11.ožujka do 09. travnja 2022. do 15,00 sati.
U Martinskoj Vesi, 11. ožujak 2022.
– JAVNI POZIV
– Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves 2022
– OBRAZAC

 NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 10.veljače do 20. veljače 2022. do 15,00 sati.
– Prijedlog Odluke o načinu pruzanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Opcine Martinska Ves
– JAVNI POZIV
– OBRAZAC

 


2021.

 

NACRT PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 29.studeni do 14. prosinca 2021. do 15,00 sati.
– PROGRAMI 
– OBRAZAC
– JAVNI POZIV 
– PRORAČUN 

 


 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES ZA 2021. GODINU
Podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 29.studeni do 14. prosinca 2021. do 15,00 sati

 

– JAVNI POZIV
– II. REBALANS 2021 11 21.
– II. REBALANAS-PROGRAMI 11 21
– OBRAZAC 11 2021