UDRUGE

NOGOMETNI KLUB “MAHOVO”
Djelatnost: Športska
Grupa djelatnosti: Športovi na tlu
Adresa: Mahovo bb
Poštanski broj: 44201
Mjesto: Mahovo
NOGOMETNI KLUB “MARTINSKA VES”
Grupa djelatnosti: Športovi na tlu
Adresa: Desna Martinska Ves 92
Poštanski broj: 44201
Mjesto: Desna Martinska Ves

REKREACIJSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “ŠTUKA” MARTINSKA VES”
RŠRD “ŠTUKA” MARTINSKA VES
Tišina Kaptolska, Tišina Kaptolska 62
Poticanje i razvitak športskog ribolova na slatkim vodama i sudjelovanje na športskim natjecanjima.
MATO RADULOVIĆ – PREDSJEDNIK DRUŠTVA, ZORAN GORUP – TAJNIK

LOVAČKO DRUŠTVO ” PREPELICA” MAHOVO LD “PREPELICA” Mahovo
Unapređenje, uzgoj, zaštita, lov i iskorištavanje divljači i njezinih dijelova bez namjere stjecanja dobiti.
MARIO ŠAREC – PREDSJEDNIK

MAŽORETKINJE MARTINSKA VES “MARTINČICE”
Martinska Ves, Lijeva Martinska Ves 137/a
Promicanje, razvitak i unapređenje mažoret i pom-pon plesa, sudjelovanje na smotrama, državnim i međunarodnim natjecanjima, suradnja sa srodnim organizacijama i dr PLESNA
JANICA FIOLIĆ – PREDSJEDNICA UDRUGE, JASNA GOLUB – TAJNICA
SREDIŠNJI SAVEZ UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI POSAVAC
Desna Martinska Ves 61a,
44 201 Martinska Ves
IBAN: HR73 2407 0001 1001 3723 7
Tel/fax: 044/711-019; Mob: 098/388-153
www.sshp.hr e-mail: sshp@sk.ht.hr
MU “WILD RIVER” – MARTINSKA VES 
Sjedište:Lijevo Trebarjevo br.5, 44201 Martinska Ves
Djelatnost udruge:promicanje i razvitak motociklizma te podizanja tehničke i prometne kulture građana.
Osobe za zastupanje: Predsjednik-Goran Dinčec,
Tajnik-Stjepan Kramarić
HUMANITARNA UDRUGA KAP LJUBAVI
Desna Martinska Ves, Desna Martinska Ves 91
UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKOG POSAVCA “DORAT”
Desno Željezno 71, 44 201 Martinska Ves, e-mail: ittajci@gmail.com, predsjednik: Ivica Teći, kontakt: 0981926374

Udruga Stočara Desna Martinska Ves
Skraćeni naziv: U.S.D. Martinska Ves, Registarski broj: 03000518, Djelatnost: Gospodarska
Grupa djelatnosti: Poljoprivredna. Adresa: desna martinska ves 67, Poštanski broj: 44201
Grad: Desna Martinska Ves

KUD “Martinčani” Martinska Ves
Martinska Ves, Desna Martinska Ves 66
Okupljanje djece, mladih i odraslih građana kroz kulturno-umjetničku djelatnost s
ciljem očuvanja i unapređenja kulture i umjetnosti, folklorne i etno baštine, tradicijske odnosno izvorne glazbe, pjesama, plesova, običaja i narodne nošnje svoga zavičaja, Martinske Posavine, Općine Martinska Ves i Sisačko-moslavačke županije, te ostalih vidova glazbeno-scenskog amaterizma, a sve u skladu s općim društvenim interesima.
sudjelovanje na kulturno-umjetničkim manifestacijama i dr – KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO
Nikolina Šiško, predsjednik (098/9368754)
Sanjica Škrinjar, potpredsjednik (098/1332477)
kud.martincani@gmail.com

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO”TIŠINČANI” TIŠINA ERDEDSKA
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO, okupljanje mladeži i odraslih s područja Tišine Erd. s ciljem kulturno-umjetničkog djelovanja, njegovanje običaja s područja Gornje Posavine, sudjelovanje na kulturno-umjetničkim manifestacijama i dr – KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO
Predsjednica: Mirjana Ivičinec mob: 099/8503-290
Dopredsjednica : Marinela Crneković 098/4055-927
Dopredsjednica: Suzana Gec: 098/1727-029
TAMBURAŠKI ORKESTAR JANKO STJEPUŠIN MARTINSKA VES
TO Janko Stjepušin Martinska Ves
Martinska Ves, Desna Martinska Ves 68
Okupljanje građana koji se bave tamburaškom glazbom, održavanje proba i poduke članova u sviranju glazbenih instrumenata, organizacija javnih nastupa na prigodnim priredbama i samostalnim koncertima te druge djelatnosti iz čl.9 Statuta
GLAZBENA DJELATNOST
IVAN KLEKOVIĆ – PREDSJEDNIK, MATO BRLEČIĆ – TAJNIK