USTROJSTVO OPĆINE


.

OPĆINSKO VIJEĆE
– PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA (1)
– POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA (1)
– VIJEĆNICI (11)…
OPĆINSKI NAČELNIK
– JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
– PROČELNIK JUO (1)
– ADMINISTRATIVNI TAJNIK (1)
– REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO (1)
– REFERENT- KOMUNALNI REDARPOLJOPRIVREDNI REDAR (1)