OPĆINA MARTINSKA VES
Izjava o pristupačnosti
Martinska Ves, datum: 17. rujan 2020. Općina Martinska Ves nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.martinskaves.hr Status usklađenosti Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Nepristupačan sadržaj Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Općina Martinska Ves provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima: krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta, krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5 nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke <p> tekst elementi svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini audio i video sadržajima nedostaju titlovi. Za sve navedene neusklađenosti Općina Martinska Ves se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona, te pod točkama 3 i 7, vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Općina Martinska Ves kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona. Priprema ove izjave o pristupačnosti Ova je izjava sastavljena je 17. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je provela Općina Martinska Ves. Povratne informacije i podaci za kontakt Podnošenjem zahtjeva Općini Martinska Ves možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Općina Martinska Ves Marici Ilijević.: telefonom na broj: +385 44 711 350 elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-martinska-ves@sk.htnet.hr, poštom na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 44201 Martinska Ves. Postupak praćenja provedbe propisa Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Kontakt: Povjerenik za informiranje Jurišićeva 19 10000 Zagreb Tel: 01 4609 041 Fax: 01 4609 096 E-mail: ppi@pristupinfo.hr www.pristupinfo.hr